32 Verscheidene Texelaars hebben hen sindsdien daar opgezocht. Het lag voor de hand dat op het uitgebreide programma altijd een meerdaagse tocht door de wildtuinen stond. Ver van Texel bleef zijn hart daar toch altijd toeven. Dat bleek ook vooral uit de stukjes die hij in de Texelaar schreef. We hebben daar altijd erg^van genoten. In één ervan gewaagde hij van de uitnodiging in 1944 door een Engels officier om deel te nemen aan het -wat naderhand bekend werd als Engelandspiel. Dank zij zijn intuïtie liet hij tijdig verstek gaan, maar sommige kameraden waren minder gelukkig in hun gesternte: hij heeft slechts hun namen teruggevonden op. een eenvoudig monument, dat de herinnering aan de gruwelen van het concentratie-martelkamp levendig houdt. Siem werd 72 jaar. Vele honderden waren in Pieter Maritzburg getuige van zijn laatste tocht, waarbij zowel zwarte als blanke vrienden hem als dragers de laatste eer bewezen. Jan de Waal INTERVIEWEN OUDERE TEXELAARS BINNENKORT WIL ONZE VERENIGING, IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTE TEXEL, EEN BEGIN MAKEN MET HET INTERVIEWEN VAN OUDERE TEXELAARS. Door middel van cassette-recorder en een uitgebreide vragenlijst willen wij zoveel mogelijk gegevens verzamelen over hoe men vroeger leefde en werkte, welke verhalen en anekdotes men nog weet, indien mogelijk ook in Texels dialekt. De bedoeling is al deze waardevolle gegevens in ons archief op te slaan en voor het nageslacht te bewaren. WIJ HEBBEN ECHTER NOG EEN AANTAL MENSEN NODIG DIE ONS HIERBIJ WILLEN HELPEN. ALS U GEÏNTERESSEERD BENT KUNT U ZICH OPGEVEN BIJ GELEIN JANSEN, HAFFELDERWEG 1A, telefoon 02220-4155, EN BIJ DICK LEMSTRA, BURDETSTRAAT 5, telefoon 02220-3076, BEIDEN IN DEN BURG. TOENin 1902 Abonnementsprijs Nieuwe Texelse Courant per 3 maanden 30 cent, bij een verschijnen van twee keer per week, per post 45 cent per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Advertentiekosten 1-5 regels 25 cent. De boot Ada van Holland ging drie keer per dag: van Texel 6.15 - 8.15 - 14.15 uur van Nieuwediep 7.15 - 9.30 - 15»30 uur Er was ook een stoombootdienst van Nieuwediep naar Amsterdam, geëxploiteerd door de Gebroeders Zur Muhlen. van Nieuwediep 's morgens 7 uur en 's avonds 11 uur van Amsterdam 's morgens 9 uur en 's middags 3.45 uur

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 34