27 Er is echter wat dit betreft een groot verschil tussen tekst en melodie. Terwijl de tekst, die soms op losse blaadjes of in voddige bundeltjes werd gedrukt, werd de melodie zuiver op het gehoor overgebracht. Teksten zijn dan ook op vele plaatsen gelijk, terwijl de melodie aanzienlijk kan verschillen, soms zelfs totaal anders is. Veel is er nog te vertellen over het oude volkslied. Ik wil het hier nu bij laten, niet echter zonder mijn hartelijke dank te verwoor den voor de hulp die ik van (vooral de ouderen) heb ondervonden. Zonder die hulp zouden er nu niet meer dan 130 liederen compleet met melodie herontdekt zijn. Mijn grootste wens blijft echter; Ook op Texel een zanggroep "Oude volksliedjes", naar Terschellinger voorbeeld. Tot slot dan nog maar een keertje "Tessel rond", zoals ommoe zei, voor ik naar bed moest en op haar schoot gezeten zongen we dan het z.g. dorpenliedje: Déér ón de Burreg, déér èn de Burreg déér weune de hóóge heere die drinke olie daage wien d'r zei niks ön mekéére. En in de Wéél en in de Wéél déér eete ze riest mit krente en wéérom sówwe ze dót wel doen ze leeve van de rente. Maar ón de Kóóg, maar èn de Kóóg déér lèègge ólle faate dróóg hehólleve dót iene fót dót is de Kóóger piespot. De Weste dón, de Weste dón déér staat óllien een toore en wie déérin naar boove klimt die is fóórgoed verloore. Déér bee de Hóóre, déér bee de Hóóre déér lóópe zóóveul skéépe en ós die 's ééves blèère gaan dón ken gien kiend meer sléépe. In Oósterend, in Oósterend déér kost de gort een hèlleve cent een hèlleve cent de hêéle kop de kót die eet de ressies op. In Ouweskil, in Ouweskil déér hèèwwe ze zóóveul sküte déér eete ze de skellevis mit homme en mit kilte. Maar boove op de Hóógeberreg déér is het beste plaassie déér krig je thee mit sükerdeprint en Sundags nag 'n glaassie. W.J. Kikkert "de Mient" den Hoorn. TEXEL Doolhof mot Zandkuil

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 29