21 mede een trap naar een portaal beneden dat toegang bood tot een ge camoufleerd loopgraafstelsel tussen de bunkers onderling. De vier lO.^cm-kanonnen waren opgesteld onder draaibare stalen koepels die de hiervoor genoemde betonnen put van boven geheel af sloten. De koepels draaiden met de kanonnen, welke een schootsveld van 360 graden hadden, mee. Het plafond van de kanonnen was 12.800 meter. Ze werden door slechts vijf man bediend. De vuursnelheid be droeg drie schoten per minuut, wat dus inhoudt dat Loodsmansduin in één minuut twaalf 10,5cm-granaten kon afvuren. De batterij werd bemand door 4./M.Flak.A.815 (de vierde batterij van de Marine Flak Abteilung nr.815). "Flak" betekent overigens "Flugzeugabwehrkanone" Het aantal manschappen der batterij is ons niet overgeleverd, maar wel bekend is dat de Mok (ook vier 10,5cm-kanonnen) in april 19^2 door 292 man marinepersoneel bemand was. De bezetting van Loods mansduin zal hier niet veel van verschild hebben. TIJDENS DE OORLOG Gedurende de bezettingsjaren heeft de batterij helaas een actieve rol gespeeld. Veel geallieerde vliegtuigen zijn erdoor aan- of afgeschoten. Precieze gegevens hierover zijn niet voor handen, mede omdat Loodsmansduin altijd samenwerkte met de Mok. Zelf is de batte rij ook meerdere malen aangevallen door geallieerde vliegtuigen. Ook hierover ontbreken nadere gegevens. Tijdens de Georgische opstand deed Loodsmansduin maar al te vaak van zich horen. Sinds de invasie in Normandië (juni 1944) hadden de Duitsers hun kustbatterijen zodanig opgesteld dat ze ook landdoelen konden beschieten. Voor de luchtdoelbatterijen met hun schootsveld van 360 graden was dit niet eens nodig. Tijdens de beschieting van den Burg op 6 april 19^5 en ook later tijdens de strijd, zaaiden de kanonnen van Loodsmansduin dood en verderf over het eiland. NA DE OORLOG Aanvankelijk werden de onderkomens van Loodsmansduin,.maar ook die van andere bunkercomplexen, als woonhuizen benut. Zeer veel woon ruimte op het eiland was verloren gegaan tijdens de beschietingen. In deze tijd werden de bunkers aan de buitenkant wit geverfd wat aan het geheel een niet onaardig Oosters effect gaf Naderhand werden de verblijven tot zomerbungalows omgebouwd en maakte Loodsmansduin deel uit van het grote kampeerterrein van So ciaal Toerisme, later de Recreatie Stichting Texel. Dit gebruik im pliceerde een regelmatig onderhoud en op een luchtfoto uit 1977 ziet

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 23