van "Stützpunktgruppe" 20 DE BUNKERS VAN LOODSMANSDUIN Het bunkercomplex Loodsmansduin was zeer uitgebreid en bestond in feite uit een groot en enkele kleinere onderdelen: 1De zware luchtdoelbatterij waarover dit artikel in hoofdzaak han delt. 2. Een klein complex van drie bunkers op de splitsing Witteweg- Hoornderslag Waarschijnlijk was hier ooit de werkkamer van de 2e Batterij 15L35 ®n is het complex dus van Nederlandse oorsprong. 3. Een complex op het eigenlijke Loodsmansduin rond de hiervoor ge noemde Nederlandse commandopost. Hier was een open opstelling voor lichte luchtdoelartillerie voor de nabijverdediging van de hoofd batterij k. Een klein complex kOO meter ten zuidoosten van nr.1 Hier huisde een apart marine-onderdeelr 7./M.Flak.A.808 (je batterij van de Marine Flak Abteilung nr.808). Hier stond een van de twee grote zoeklichten van Loodsmansduin, met de codenaam Sch. (Scheinwerfer) Celle. Ook hier een licht luchtdoelkanon voor de nabijverdediging van de hoofdbatterij. Deze laatste lag op een hoogte van 20 meter en bood een schitte rend uitzicht over zuid-Texel en het Marsdiep. Op een zeer beperkte ruimte van 70 bij 35 meter vond men hier geconcentreerd de vier ge- schutsemplacementen, de commando- en vuurleidingsposteen dertien tal woononderkomens, twee gevechtsschuilplaatsen, waslokalen en pri vaten, dit alles volgens een keurig en vrijwel symmetrisch grondplan. Buiten deze rechthoek en lager gelegen vinden we tobroeken (klei ne machinegeweernesten voor de nabijverdediging)aggregaatgebouwen, een garage, een ontsmettingsgebouw, een opstelling voor een luister apparaat, bergplaatsen en de nog steeds bestaande kantine. Van al deze bunkers waren alleen de vier zware geschutsemplace- menten, de gevechtsschuilplaatsen en de tobroeken uitgevoerd in ge wapend beton. De overige gebouwen hadden bakstenen muren en alleen de dekking bestond uit een betonplaat van 30 a kO cm dikte. Uit de plattegrond blijkt wel dat de geschutsbemanningen op slechts enkele meters van hun kanonnen woonden: een praktische, maar niet erg veilige oplossing in de zeker niet bomvrije woononderkomens. HET GESCHUT De vier geschutsemplacementen (die hopelijk de afbraak zullen over leven) waren in feite grote ronde betonnen putten in welks zijwanden men een aantal kleine ruimten vond voor de opslag van munitie, als-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 22