18 10. De metselaar nam een besluit om hen terug te brengen onder z'n schelf - is mij gezeid - maar het duurde hem te lange tijd Hij is ze toen gaan zetten neer zoals hij dacht naar zijn begeer Hij is toen zonder dralen van Den Hoorn meer volk gaan halen 11. Hij kwam van Den Hoorn met ladder en slee om hun daarop te dragen zij brachten ook ander gereedschap mee zoals het hun behaagde. Maar toen zij kwamen op 't ogenblik gaf Theunis net de laatste snik Cornelis is nog in leven tot aan zijn huis gebleven 12. Tehuis al op een warm bed ging men hem wat ingeven tusschen twee mannen; wel opgelet aan wederzijden éénen Maar wat men deed en wat men liet het kreunen van koude, veranderde niet Tot de derde van deez' knapen) helaas ook is ontslapen. 13. Dus mensen, vrienden, hoort eens aan hoe droevig die ouders waren. Als zij hun zonen in 't graf zien gaan in 't bloeijen van hun .jaren al aan Den Hoorn op 't kerkhof daar rust nu nog dier knapen stof Ik wensch dat zij hierboven) bis God eeuwig mogen loven BIJEENKOMST WERKGROEP HISTORISCH ARCHIEFONDERZOEK Bovengenoemde werkgroep komt op 10 december aan staande bij elkaar. Bij geen tegenbericht gebeurt dit in gebouw De Schakel aan de Binnenburg, s avonds om 8 uur. De heer W.J.J. Boot uit Opperdoes zal voor ons een lezing houden over het onderwerp STOOMSCHEPEN. Ook verdere belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 18