14 WEDEHOPSTONDING BEE OOST -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Bee Óóst kwamme d'r es zes vissersbóóte in een vliegende sturrem terecht. Ze ferdweene. Over et lot fón de bemonning wier niks neer hoord en fón de skeepe wier nooit meer wöt ferora fonde. Waarskijnlek mit mön en muus fer- gaan. In Óóst en in Strend wós gróóte ferslaagenheidVeul gezinne betreur den et ferlies fón iên of meer bloêdferwónteEen jaar of wót deernaa, sommege vrouwe wazze ólweer hertrouwd, wós eris een groepie mónne ón et werrek in de buurt fón de diek. Ze skrokke d'r eige lam, doe ze opiêns een hééle ree hóófde fón de dóód waande mèènse boove een mistbank sagge op doeme. Wót wós et geval? De Sturrem hód de skeepe ver van de Noordzéé in dreeve en uuteindelek stuur loos en sweer havend in Frankrijk oppe kust set. Een bericht stuure ging nagól moeielek in die tiêd. Hillegaar berooid wazze ze kóllempies ón op huus óntrokke, ze wazze hier en deer bee boere te werrek weest, om de kin wuppenoe te houe. Per slot hód een skipper uut Noord-Hollónd ze overzet naa Tessel. Doe ze oover de diek kwamme, ginge de werrekleu d'r in peniek fóndeur. Die gloofde in de wederopstónding en dóchte, dót de dog fon et leste oordeel komme wós. Uut: "Moete ze d'r uut Burgemeester"' In et Tessels ooverzet deur Diek Lemstra -o-o-o-o-o-o-o- HAHTSLIo'K DANK VELDNAMEN Naar aanleiding van het verzoek in het vorige nummer van onze vereni ging zijn foto's van 7 boerderijen te voorschijn gekomen, waarvoor ik de bezorgers hartelijk dank zeg. J.P.G. Schraag telf. 02220-^753 VISSCHEHS GPIETJE Verschenen is de 7e druk van Visschers Grietje, geschreven door W. Mets Tzn, indertijd in 1917 door H.J.P. Egner te Den Helder uitgegeven, ten voor dele van het Weduwen- en Weezenfonds Texels Belang. 'WESTFRIESE_GESL ACHTEN Als deel XXIV van de serie "Westfriese geslachten" is een overzicht van de familie Zwaan verschenen, samengesteld door mevrouw G. Beets-Zwaan uit Sijbe- karspel. Het boekwerkje (120 pagina's) is te bestellen door f. 37,50 over te maken op giro 1975862 ten name van Stichting 'Westfriese Families, postbus 51, 1930 A3 Egmond aan Zee.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 16