KZl 13 Texels prijs aan de 2e wereldoorlog (vervolg) Mij bereikten nog enkele aanvullingen op de - in het vorige nummer geplaatste - lijst van omgekomen Texelaars in de 2e wereldoorlog buiten de Georgische opstand. SIMON JAN DOGGER, geboren 14-8-1917, zoon van Cornelis Dogger. 'Week als dienstplichtig matroos per onderzeeër uit naar Engeland. De kustvaarder waarop hij later voer werd op 3 december 1943 in de Iersezee overvaren door een Amerikaans oorlogsschip. Sindsdien is hij als vermist opgegeven. SIERD KEIZER, geboren 18-9-1921, zoon van Jan Keizer en Willemke Krotje. Overleed op 19-8-1944 in Ergli (Finland). De omstandigheden waardoor hij overleed zijn onbekend. Twee oud-Texelaars, woonachtig in Ned. Indie, kwamen nog om, te weten MAARTEN DOGGER, geboren 9-11-1888, zoon van Hendrik Dogger, omgekomen op 20-12-1941 op het eiland Wake door een Japans bombarderaent, en MARGARST VAN DER VIS, geboren 2-5-1913, dochter van Jan van der Vis. Gehuwd met J.G. Bekkers, overleden op 8-4-1945 in een krijgsgevangenkamp op Java. Ook nu houd ik mij voor aanvullingen aanbevolen. G.A. Oskam U RUIMT OP De Historische Vereniging Texel wil u graag helpen om van diverse zaken, verband houdende met ons eiland, af te komen. Wat wij in dank zullen aanvaarden zijn bijvoorbeeld: films, foto's, ansichtkaarten, boeken, tijdschrif ten geheel of gedeeltelijk op Texel betrekking hebbende, oude gebruiks voorwerpen, enz. enz. Eén telefoontje is voldoende om ons in aktie te laten komen. KontaktadresA.A. van Opstal, Meester Kraaistraat 4, 1791 VB Den Burg. Telf. 02220-3019. TONEELVOORSTELLING De toneelvereniging OZOS uit Schagen zal op zaterdag, 31 januari 1987, in de Vergulde Kikkert, 's avonds om 8 uur, een optreden verzorgen van een Westfriese bewerking van Bredero's "klucht van de koe", een stuk dat dateert uit 1612. Het stuk werd door Jan Panne- keert op vrije wijze bewerkt in het West-fries. Het stuk wordt geregisseerd door Jos van Dijk. Het gaat hier om een een akter, zodat de avond wordt opgevuld met de vertoning van historisch filmmateriaal over Texel.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 15