11 voorzegde Meinert Seraeyns getrouwt aan den den Huize van Egmond". Volgens Buyskes is dit onjuist. Meinert heeft geen zoon Frederik gehad. Volgens Buyskes is het zoo: Gerbrand Simonz Semeyns trouwt met Meinu Hermandr. en heeft een dochter Lysbet, overleden 1652, die in Sept. 1601 is getrouwd te Enkhuizen met Freek Freekzoon Keetman gezegd Krimpen, overleden 1646. In hun testament 12 Maart 1631 gepasseerd te Enkhuizen, voor den Notaris C. Tjallis noemen zij hun vier zoons, Herman Freekzn., Simon Freekzn.Gerbrand Freekzn. en Poulus Freekzn. ged. te Enkhuizen 29 Mei 1612, overleden 1671 te Enkhuizen, Schepen. De zonen voeren de naam der moeder "Semeyns". Van Poulus stamt de familie Kikkert. ALBERT LAMBERTSZ KICKERT gedoopt 28-01-1635 Enkhuizen, overleden 15-11-1697 Texel. Albert was te Enkhuizen Meester Zeilmaker en uit een acte van 1671 blijkt dat hij ook pimpelier was. Voorts hopman van het Vendel G., waarvan later kapitein. Voogd van het Leprosenhuis en voorzitter van de Grote Krijgsraad. In 1682 vertrok hij naar Texel. Hij woonde in het Eyerlandse Huys en later in de Herberg "De Vergulde Kickert" te den Burg. Hij huwde 17-05-1654 met Feerdutjen Freeks te Enkhuizen. Kinderen: 1. Grietje gedoopt 09-03-1655 2. Ebeltje 23-01-1657 3. Lambert 21-05-1660 4. Freeck 28-06-1662 5. Lambert 04-06-1664 6. Lambert 08-12-1665 7. Freeck 05-10-1667 jong gestorven Hij hertrouwde 16-03-1670 te Enkhuizen (Grootebroek) met MEYNOUTJE POUWELSDR. SEMEYNS, gedoopt 12-02-1640 te Grootebroek, overleden 16-12-1679 Grootebroek. Kinderen: 8. Lambert 9. Poulus 10. Hendrikje 11. Albert 12. Meynoutje 13. Annetie 14. Marie gedoopt 10-04-1671 26-05-1672 08-11-1673 26-11-1674 04-03-1676 20-05-1677 13-12-1678 jong gestorven Hij hertrouwde 27-08-1680 te Hoorn met Grietje Jans. Beiden woonachtig op"de Wierdyck". Kinderen: 15. Geertje gedoopt 01-08-1681 16. Barber 1683 te Texel 17. Jan 1683 18. Abraham 1684

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 13