7 dan per kg, maar as 't warm weer was wouwen ze ze altoos ok niet hebbe, want ze waren zo verrot". "De verdiensten waren arm en troef. Je kon de kost verdienen, dat v/as alles. Ja, een weekloontje, wat moet ik daarvan vertellen. f.10.-, f.12.-, f.16.- en as je f.18.- had dan had je een hele beste week in de twintiger jaren". Zïkj£8§_2e£_een_Michiel_de_Ru2teri_:ÜC_ZWa:[kte_alde"ar_2Ver_de haven" Bij wie heeft u zoal gevaren? "Nou 't kenne er wel 10 of 12 wezs, veelal als opstapper voor een dag of voor één trek. Ik was net een Michiel de Ruyter, ik zwalkte aldeur over de haven, maar- om ze allemaal op te sommen". Met beide handen op de buik gevouwen leint hij achterover en staart naar het plafond. Op een gegeven moment begint hij zacht te murmelen: "TX 1, nee, TX 2, ja bij Gerard Vlas op jonge leeftijd, TX 5? nee". Zo ging het door tot de TX 100! Daar boven hoefde het niet zo: "dat benne allegaar oosters". Maar bij elkaar opgeteld had hij maar liefst 21 schippers gehad "5i®£_^®Ë_iÈ_®®ï}_§2°i®_^2®ï" De weinige vrije tijd werd meestal in Den Burg doorgebracht: "zaterdags of sundags ging ik altied op een oude fiets naar Den Burg. Ik zat veul in "De Oranjeboom" bij Piet Dalmeier. Daar had je veul meer volk as hier. Hier was 't een dooie boei. Je had ck nog "De Lindeboom" en "Hotel Texel", maar dat was meer omhoooog, deer was wel verschil hoer". "!5_è®_^®2E_^2ïï_si®_522i_ï2a_Yi22®2" "Dat deden we alleen in een slappe periode dat je niks anders doen kon. As je in de zomer geen garnalen vissen kon, ging je op rog, of paling. Rog was hier maar weinig. Op kleine plaatsen, zoals bijvoor beeld voor '.Vieringen, maar 't was de moeite niet om erop te vissen. Nee, in de Meep (bij Terschelling) kon je mooi roggen vissen. Met een wijd net gelijk een garnalenkor, v&ér met 'wijde mazen, ongeveer 35 cm doorsnee, achter wieren ze ongeveer 20 cm. Je mos met die wijde netten vissen, want je viste op harde, scherpe grond met sterren en schelpen en je most die rotzooi kwiet. We viste zoals altijd met een ketting voor de pees. Ze werden per stuk betaald en je most ermee naar Den Helder en as je dan 100 roggen had er. je kreeg 9 stuivers voor één rog, dan had je een beste prijs".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 9