6 Oude-Schild "M_j®_222_]2E2®^_˧2_tiË_k22!i_!ï22_,S2]2]2§_k2n_iie d§®£_2^ ien_krege" "Ik heb op school de 5e klas maar haalt. Drie dagen in de week kreeg ik vrij om te vente, zo met een mandje an je arm en een groentekarretje, maar dat lag me helemaal niet. Over 't algemeen had jc je vaste klantjes, meest familie, want je had toen zoveul winkeltjes an Skil, ik ken er wel 20 noemen. We verkochten alles wat er maar was, zo raar kei je 't niet noemen, van vis tot zeep en garen, en as je een broek an je kont hebbe wou kon je deer ok ien kriege. De winkel was altijd open tot 11 uur 's avonds en een vrije zondag had je niet. Dan kwamen ze vaak as ze flauw ware ut 't café om een stukkie worst of zo. Het opengaan 's morgens mikte niet zo nauw, as je op was dan was de winkel open". "As_ie_ 22£22_Ë2_E2l£f2_ï§E_É5_^23_2E_zn_e2^" "Ik ben ok bij Jaap Zuie op "De Kerkeplaats" weest te stiekelhaken met Jan "bocheltje" Burger, maar die heb je wel niet kenne. Jongens werk voor 3 kwartjes daags, klappen maar (als automatisch worden de bewegingen van bet stiekelhaken gedaan). Half 8 's morgens op de plaats en om 6 uur weg, dan lag de TESG- boot te roken, die ging om 6 uur hiervandaan deer stingen we naar te kieken, as ie begon te roken was de dag op z*n end.Van armoede ging ik ok naar het dors machine in de polder, ik was toen 15 of 16 jaar". -Jan Burger 2e ■"•an links in de twintiger jaren- Een_tens_2esters_1_een_mud_wulken_eri_krukkels_£er_kg Mijn leerschool was op de TX 56, de schuut van m'n vader, waar nou Teelce Boon op voer. Ik was een jaar of 16. We gingen dan te oesters vissen aan de oostkant van de haven, op zandgrond, ja eigenlijk meer stienen dan die potters, 7oen kon je nog een 600/7G0 oesters vangen as je een goeie wind had. We ginger ermee naar de afslag in Den Helder, waar ze op groot en klein wieren geschift en voor zo'i; tens ving je dan 2 3 cent per stuk. Je mocht er op vissen vanaf 1 oktober tot februari/maart. Op een gegeven moment benne ze ziek raakt, tenminste dat is ons verteld. Ze waren niet in ien klap weg, maar we vingen wel een berg doppen, dat sel in de jaren 1917/18 weest hebbe". "Wulke viste we ok op de stienen. Ze werden per kg betaald, ok wel per mud" "Allien de wieringers viste op krukkels. We hebben wel krukkels zocht op de Waard. Met een beugeltje veegde je ze van de stienen in een netje en dan op de zeef. Op de afslag hier kochten ze ze

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 8