s "IK WAS NET EEN MICHIEL DE RUYTER, IK ZWALKTE ALDEUR OVER DE HAVEN" Pieter Jan Eelman, oud-visserman Geboren 28 juli 1901 Oudescbild 1985. In één van de huisges aan de De Ruyterstraat woont "Pieter Jan van Maartje", zoals hij in de volksmond heet. Het huisje straalt nog de sfeer van 50/60 jaar geleden uit. Aan de voorkant nog de etalage waar garen, zeep en spekbokking lagen te pronken in de tijd dat zijn moeder er een winkeltje op na hield. Nu liggen er de "artikelen des tijds", zoals een platencleaner en een video. De klompie's op de deurmat, Pieter Jan is thuis. Via het winkeltje met zijn oude toon bank en stellingen uit vervlogen tijden belandden we via een tussen deur met nog zo'n houten deurknop in het vrij kleine woon- en slaap vertrek. Links aan de balk drie grote familieportretten, rechts een dressoir en in het midden aan de tafel zit Pieter Jan met de pet op. "Ben net bij Mietje om een koppie weest" (buren twee huizen verderop) deelt ie me mee. Hij wil graag praten over zijn levensloop in de visserij, gaat er helemaal voor zitten en vouwt zijn handen op zijn buik. Het onderstaande verhaal loopt tot en met de afsluiting van de Zuiderzee in 1932. M2a]È_Y22^2_wss_niks_voor jnijj^il^woi^vissen" Hij is een geboren en getogen ouweskiller: "toer? ik op school was viste ik al met fuke, toen stroopte je, dat kon je best doen, want er werd nergens naar keken. Je had hier wel politie, eerst; Tuinstra en toen Van Twijver geloof ik, maar je deed maar". 16 juni 1913 wordt een donkere bladzij in z'n jonge bestaan, zijn vader verdrinkt "Vader is overboord geraakt in de haven van Voliedam, 's nachts uit de kooi en er niet meer in, ja een knippert'js of wat dan ok, deer benne we nooit achter komme". bleven kon zijn, leverde geen enkel Oudeschild, 17 Juni. Gistermorgen werd alhier bet treurige bericht ontvangen, dat£. Solman, schip per van TX 56 te Volendam was ver dronken. Hedenmorgen werd het iflk alhier aangebracht. "Wat de oorzaak van bet ongeluk be treft, verkeert men geheel in het onzekere. Toen Maandagmorgen, omstreeks half zeven, een der buren schipper en knecht geroepen had, vond de knecht de kooi van den schipper ledig. Een spoedig daarop ingesteld onderzoek, waar hij ge- resultaat op. Men begon toen aan een ongeluk te denken. En weldra bleek, dat het helaas maar al te waar was, want het duurde slechts kort of hij werd levenloos uit de haven te Volendam, vlak bij zijn vaartuig opgehaald. De verdronkene was een vlijtig huis vader en pas 85 jaar oud. Hij laat een weduwe met een zoontje na. Voor dezen is bet een zwaren slag, doch zeker niet minder voor zijne moeder wier eenigste zoon hij was, en wier echtgenoot, nu ruim 26 jaar geleden ook verdronken was op eenzelfden leeftijd.. "Toen kreeg m'n moeder een winkeltje, dus ik heb eerst ventte, maar dat was niks voor mij, ik woit vissen, maar ik mocht niet. Maar as m'n vader leeft had, had 't natuurlijk wel beurt, want hij was op de schuut om je verlegen en de meeste kienderen belandden in de visserij".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 7