4 boerderij Calluna, De Koog, verbrand omstreeks 1930 idem Erica, De Koog, verbrand omstreeks "1930 idem Skilier, verbrand 194-0 idem J. Verberne, gesloopt ruilverkaveling idem G. Verberne, gesloopt ruilverkaveling idem De Laagte, Schilderweg, verbrand 1936 idem Molenbuurt, gesloopt 194-8 idem P. Breen, Harkebuurt, verbrand 1936 J. Schraag Beatrixlaan 11 1791 0A Den Burg telf02220-4-753 Noot van de redaktie Vanzelf zorgen wij er met zijn allen voor dat de heer Schraag de ontbrekende foto's van genoemde boerderijen krijgt. Prima rookspek 38 cent per pond bij 5 en 10 pond 35 cent per pond G. Visser - Slager Wie een koe heeft te stieren kan voor f. 1.terecht bij Jan P. Witte - Gerritsland Joh. Rijk biedt zich aan voor het uitkloppen van kleeden en karpetten Gevonden voorwerpen, gedeponeerd ten Raadhuizeeen witte zakdoek met een blauw randje gevonden in de Parkstraat Gebrs. Kalis aan Den Burg koopen versche eieren 5 cent per stuk Heerlijke leverworst 20 cent per pond in "de Beurs" Nieuws Van Den Dag Mede-lezer gevraagd Leestijd 's morgens 7.30-12 uur Leesgeld per 3 aind 75 cent W.C. Rey Ansichten van den nieuwen Paus 2t cent per stuk bij: Wed. Kuiper

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 6