Veldnamen 3 Doel is het systematisch verzamelen, ordenen en identificeren van de veldnamen en pogen de betekenis van de naam te achterhalen. Er is een onderverdeling te maken in: eigenaren/instellingen oppervlakte de vorm van het perceel de grondsoort het hoogteverschil het gewas wat er op voorkomt of wordt verbouwd de kwaliteit van het land de prijs die ervoor betaald is de dieren die er op grazen of die er van nature op huizen het doel waarvoor het land wordt gebruikt de afscheiding van de percelen de ligging ten opzichte van een bepaald stuk land, de boerderij, naar gebouwen of voorwerpen die er op staan of stonden, naar wegen, water lopen, polders, bepaalde gebieden. In december 1980 begonnen informatie te verzameler door middel van bezoeken aan eigenaren, het raadplegen van de Texelse Courant en het Rijksarchief te Haarlem. Minder interessant is het te weten of een bepaald stuk land De Koeienweid of de Huiskoog wordt genoemd. Komt men echter namen tegen zoals Dijkstal, Turp of Uiterdijk, dan wordt een tipje van de historische sluier opgelicht. Het streven is een beter inzicht te krijgen in de exacte verdeling van de polders zoals Kleij, Elmerburen, De Waddel, Oostergeest, De Hal en Ongeren, en aan de hand van Dijkstallen e.d. de inpolde ringen. Sommige namen gaan terug tot de middeleeuwen. De naam Minningen bijvoorbeeld kan nu verklaard worden. Ook de ligging van de Valke landen bij Oosterend is nu precies bekend. ?66r de invoering van het kadaster (1832) geeft het bepalen van de ligging der percelen haast onoverkomelijke problemen, doordat in de acten de belendende eigenaren worden vermeld en niet de namen van de percelen. Bij voldoende belangstelling hoopt ondergetekende dit jaar de gegevens (53 kaarten) uit te geven, verlucht met foto's van verdwenen boerde rijen, sluizen, dijken e.d. Op het linkerblad komt dan de sitxiatie 1832, rechts de situatie 1954- en er tussenin d.m.v. een transparant blad de situatie van heden. Tevens worden vermeld de eigenaren, oppervlakte, aanduiding van het gebruik, ligging in bepaalde polder, de veldnaam en de betekenis hiervan. Voorbeeld: "De Kroontjes" in het Hoornder Nieuwland zou zijn afgeleid van een bepaald soort kruid, in 1828 wordt vermeld: Simon Kroon. De naam is dus afkomstig van de (vorige) eigenaar. Gezocht wordt nog naar foto's van onderstaande boerderijen: boerderij G.C. Kikkert, De Westen, verbrand 194-6 idem H. ter Stee ge, verbrand 194-2 idem P. Koorn, De Westen, verbrand 194-9 idem J. Schraag, Zuid Haffel, verbrand 1952 idem C. Keijser, eind Kogerstraat tegenover Buitenlust, verbrand 194-5 idem D..Kuiper, Harkebuurtverbrand omstreeks 1930 idem Gebr. Zijm, De Hal, verbrand 1927 idem De Stolp, Hallerweg, eig. H. Keijser, verbrand 194-2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 5