_KOPY_ de wind Zuyd West en sterk zoodat Marianne en de twee Jongste Kinderen zeeziek wierden. Over 9 uuren passeer den wy den Gelderschen hoek, voor 10 uuren Enkhuijzen en ten Een uuren voor Marken. Zynde de wind zodanig verandert dat wy konden eeten: op de hoek van het Y kreegen wy teegenwind en teegen stroomen al lavee- rende kwaamen wy ten halff 5 uuren aan de Mosselstijger te Amsterdam. Wy dronken te zaamen op het Jagt een Kopje Thee, en naamen van eikanderen al'schvtwande lende Marianne, myn Zoontje en ik met den Heer en Me vrouw Elias en famielje tot aan de Gasthuismoolensteeg daar HunEdele van ons afgingen, bedankende wy dezelve voor alle de beleefdheeden aan ons beweezen met verdere aanbeveeling &c. <fcc. het √čijerlandshuis of Eijcrhuis. ONS BLAD KAN ALLEEN MAAR BESTAAN ALS MEEWERKT. HOE U DAT KUNT DOEN? HEEL EENVOUDIG. ALS U EEN HISTORISOH VERHAAL HEBT, EEN LEUKE ADVERTENTIE, EEN HISTORISCH GEDICHT, EEN GENEALOGISCHE BIJZONDERHEID, EEN ARCHEOLOGISCHE VONDST, ENZ. ENZ., STUURT U HET NAAR HET ADRES SCHILDEREND 44, 1791 BH DEN BURG, EN DAN KRIJGT HET VANZELF EEN PLAATSJE IN EEN VAN DE VOLGENDE UITGAVEN. Heeft u uw kontributie/donatie al overgemaakt?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 33