84 Tijs BOON, geb. 1880, dekknacht TESO, gehuwd, wonende te Oudeschild S 19, overleden 6 okt. 1940 door bominslag op de boot; Remmert BREMER en zijn vrouw Etje DROS, geb. beiden in 1913, wonende in De Dennen H 98, overleden 11 nov. 1940 bij het demonteren van een bom; Jannetje HOOIJBERG—KALF, geb. 1884, wonende te De Cocksdorp C 36 overleden 31 okt. 1941 door een bomscherf; Pieter LAP, geb. 1914, wonende te overleden 12 sep. 1944 (door verbranding na vliegtuig-aanval) Klaas MANTJE, geb. 1913, veehouder, zoon van Jacob C. Mantje, wonende te Den Burg B 4, overleden 19 okt. 1944 bij het neerstorten van een VI. De grootste groep wordt gevormd door een 11-tal personen, die tengevolge van de arbeidsinzet en meestal tijdens tewerkstelling in Duitsland omkwam. Het betreft: Nicolaas Chr. WITTE, geb. 1920, timmerman, wonende te Den Burg, zoon van Dirk Witte, overleden te Dortmund-Aplerbeck op 20 nov. 1943; Jacob SCHRAAGgeb. 1923, landarbeid, wonende te Den Burg, zoon van Jan Hendrik Schraag, overleden te Lehde 1 mrt. 1944; Cornelis DIJKSEN, geb. 1924, wonende te De Cocksdorp, zoon van Frederik Dijksen, overleden 9 mrt. 1944 te Braunschweig; Cornelis van SWINDEREN, geb. 1924, overleden op Texel op 15 jul. 1944 tengevolge van ontberingen door tewerkstelling in Duitsland, zoon van Jakobus J. van Swin- deren Cornelis J. GOMES, geb. 1924, machinebankwerker, wonende te Oudeschild, zoon van Albertus J. Gomes, overleden 21 nov. 1944 te Hannover; Petrus Th. REIJ, geb. 1924, wonende te Den Burg, Weststraat, kantoorbediende, zoon van Hendrikus J. Reijoverleden 3 jan. 1945 te Leverkusen-Wiesendorf (bij Keulen) Anne SCHOTANUS, geb. 1924, wonende te Den Burg, Wilhelminalaan, zoon van Gerardus Schotanus, overleden te Lehde op 6 jan. 1945; Antonius GRAAF, geb. 1921, kapper, wonende te Den Burg, Zwaanstraat, zoon van Cornelis Graaf, overleden 13 feb. 1945 te Hannover; Gerrit Jan PLAATSMAN, geb. 1924, wonende te Oosterend O 69, zoon van Bertus Plaatsmanoverleden 16 feb. 1945 te Werb in Polen; Andreas J. RIJK, geb. 1924, automonteur, wonende te Den Burg, Waalderstraat, zoon van Willem Rijk, overleden op 24 feb. 1945 te Falkensee; Jacob KEIJZER, geb. 1921, wonende te Den Burg, Nieuwstraat 11, zoon van Martinus Keijzer, overleden 10 mrt. 1945 te Maagdenburg; Bij de strijd tegen Rusland kwamen om: Ben DROOG op 6 aug. 1941 (was toen al niet meer op Texel woonachtig) en Cornelis J. VERMEULEN, geb. 1920 wonende te De Koog op 20 mrt. 1944 omgekomen. Op Texel kwamen in de oorlogsjaren nog een 4-tal niet Texelaars door oorlogs geweld buiten de Georgische opstand om te weten: Jacob BRUIN uit Scheveningen, was schipper op de TX 29, op 17 sep. 1941 door vliegtuigmitrailleur gedood; Pieter VAN DER MUTS, geb. 1906, was machinist van het treintje te Oudeschild, vermoedelijk uit Amsterdam, omgekomen 14 feb. 1943; Pieter J. SELDERS, geb. 1913, wonende te Amsterdam, gehuwd, liep op 20 mei 1944 op Texel op een landmijn; Mads N. Fillerup, geb. 1908, wonende te Den Helder, gehuwd door mijnontploffing op 29 juni 1945 op Texel gedood. Bijdrage van G.A. Oskam en -J.C. Bugel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 26