sa TexelS' prijs aan de 2e wereldoorlog. De prijs, die Texel in mensenlevens aan de 2e wereldoorlog betaalde is nog heel wat omvangrijker, dan het aantal, dat tijdens de Georgische opstand omkwam. Door het grote aantal burgerslachtoffers t.g.v. deze opstand in de periode 6 april - 20 mei 1945 is de aandacht voor de andere Texelse slachtoffers steeds wat op de achtergrond gebleven. Maar natuurlijk beoogt het herdenkingsmonument voor de Algemene begraafplaats te Den Burg ook hen te gedenken. Het aantal slachtsof fers- t.g.v. de Georgische opstand beliep onder de burger bevolking 91 personen. De heer Van der Vlis gaat in zijn boekje "Tragedie op Texel" uit van 117 slachtoffers, maar dan zal hij ongetwijfeld ook de aantallen burgerslachtoffers gedurende de rest van de oorlog hebben meegeteld. Volgens mijn gegevens waren dat er niet minder dan 33, waardoor het totaal zelfs op 124 zou uitkomen. Mogelijk is zelfs deze lijst nog niet volledig. Jannes Bugel stelde een onderzoek in naar de Texelse oorlogs-slachtoffers Zelf ondernam ik hiertoe ook een poging, daarin bijgestaan door Piet Beemsterboer De samengevoegde gegevens - buiten de Georgische opstand - leverde een lijst van 33 personen op. Tien personen kwamen om in militaire dienst of door deelname aan het verzet; te weten: Pieter KIKKERT, geb. 1917, wonende te De Cocksdorp, zoon van Jan Kikkert, op 13 mei 1940 gesneuveld op de Grebbeberg; Maarten Pieter VLAMING, geb. 1915, chauffeur, wonende te Den Burg, Kogerstraat 7, gehuwd, op 14 mei 1940 dodelijk getroffen bij het bombardement van Den Helder; Pieter VAN DER WERF, geb. 1919, matroos op de onderzeeër O 22, wonende te De Koog, Everstekoog 10, zoon van Dirk van der Werf, overleden op 19 nov. 1940 in het Skagerak nabij Lindessnes (Noorwegen) Wilhelmus G.J. JANSEN, geb. 1915, vliegenier bij de Kon. Marine, ingeschreven op De Mok, overleden 8 mei 1942 bij een vliegtuigongeluk nabij de Nederlandse kust; Harm SMIT, geb. 1921, matroos Kon. Marine, wonende te De Koog K 103, zoon van Rijnder Smit, overleden 27 feb. 1942 bij de ondergang van de "De Ruyter" in de Javazee; Hendrikus HOOGELAND, geb. 1902, wonende te Den Burg, Warmoesstraat 34, gehuwd, overleden op 27 feb. 1942 bij de ondergang van de "De Ruyter" in de Javazee. Cornelis BAKKER,geb. 1922, timmerman, wonende te Den Burg, Groeneplaats 6, zoon van Reinder Bakker, lid van de verzetsbeweging in Oldebroek, 13 feb. 1945 over leden in Westerbrok (massagraf) Jacob KOORN, geb. 1922, timmerman, wonende te Den Burg, Schilderend 57, zoon van Jacob Koorn, lid van de verzetsbeweging in Oldebroek, 13 feb. 1945 overleden in Westerbork (massagraf) Johannes HALSEMA, geb. 1903, landarbeider, wonende nabij Den Burg overleden 8 juni 1945, door ontploffing van een landmijn, in dienst bij de binnenlandse strijdkrachten; Henk MUSKEE, geb. overleden 28 juni 1945, als lid van de binnenlandse strijdkrachten. In of tengevolge van een verblijf in het concentratiekamp kwamen om: Jan. LINA, geb. 1917, slager, wonende te Oosterend, Weststraat 25, zoon van Willem Lina, te Doesburg, op 19 mrt. 1943 te Vught overleden; Henry C.A. KIEVITS, geb. 1899, onderwijzer, gehuwd, wonende te Den Burg, Weststraat 8, overleden op 10 dec. 1944 in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Israël VLESSING, geb. 1893, overleden op 1 april 1945, wonende te Den Burg Lubbertus C. HAARSMA, geb. 1926 landarbeider, op 12 jan. 1946 op Texel overleden aan de gevolgen van een verblijf in het concentratiekamp Amersfoort, zoon van Teye Haarsma, wonende te Den Burg. Door ontploffing van explosieven c.q. oorlogsgeweld op Texel kwamen 7 Texelaars om te weten: Sikke WIJNGAARDEN, geb. 1888, landarbeider, gehuwd, overleden 8 juni 1940 na verwonding bij beschieting door Engelse vliegtuigen op het marinevliegkamp De Mok;

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 25