vraag en antwoord ei Het zou zinnig zijn over dit stukje kulturele erfgoed van de Waddeneilanden eens een tentoonstelling samen te stellen, waarin de overeenkomsten en verschillen van het Sunderklaasfeest nog eens worden gedemonstreerd. Een dergelijke expositie zou langs de verschillende eilanden kunnen rouleren en ongetwijfeld zowel op als buiten de eilanden \eel interesse kunnen opwekken. Bijdrage van G.A. Oskam HET IS DE BEDOELING DAT IN ONS BLAD EEN VRAAG- EN ANTWOORDRUBRIEK WORDT OPGENOMEN. ALS U VRAGEN HEBT, OP WELK GEEIED DAN OOK, STELT U ZE GERUST. ZE WORDEN ZONDERMEER OPGENOMEN. EN WIE WEET GEEFT EEN ANDERE LEZER U DAN IN EEN VOLGENDE UITGAVE ANTWOORD OP UW VRAAG. WANT DAT IS DE BEDOELING VAN DE RUBRIEK. ZO KAN ER EEN BAND ONTSTAAN TUSSEN DE LEZERS, EN MOGELIJK DAT OOK ANDEREN ER IETS AAN HEBBEN. OP DEZE MANIER WERKEN WE ECHT SAMEN. IfODUKTj

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 23