ons voorgeslacht 11 Steeds meer mensen zijn op zoek naar hun voorgeslacht. Meestal begint het met de vraag: hadden opa of oma nog broers en zusters -of- hoe heetten mijn overgrootouders? Dit soort vragen kunnen nog wel beantwoord worden door oudere familieleden, maar daarna komen dan de vragen waarop niemand het antwoord meer "weet". Dan kunnen we proberen of we iet3 kunnen vinden in de Burgerlijke Stand, als we tenminste "weten in welke gemeente de familie heeft gewoond. Vooral als we weten waar en wanneer het oudst "bekende" familielid is overleden, is het gemakkelijk om in de overlijdensakte na te kijken: waar de overledene is geboren, wie de ouders waren, en is aan de hand van de leeftijd bij het overlijden, het geboortejaar te berekenen. Als de familie in dezelfde gemeente is blijven wonen, kunnen we zo heel wat vinden, teruggaand tot het begin van de Burgerlijke Stand in 1811. V/eten we zeker dat de familie uit een andere gemeente gekomen is, dan kunnen we bij die gemeente gaan kijken in het Rijksarchief in de desbetreffende provincie (voor onze provincie Haarlem). Daar zijn van bijna alle gemeenten uit die provincie de boeken van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 tot 1892 op microfilm aarwezig. De laatste jaren hebben enkele grote steden een eigen stadsar chief en daarvan zijn geen boeken van de Burgerlijke Stand in een Rijksarchief - alleen de zogenoemde TIenjarentafels Zijn we zover terug in de tijd dat we vóór de instelling van de Burgerlijke Stand komen, dan zijn we op Kerkboeken aangewezen. Deze zijn ook in de Rijksarchieven aanwezig en niet in de gemeenten of kerken. Sinds ..kort heeft onze vereniging kopieën van alle kerkeboeken van Texel, maar dit is een uitzondering. In de kerkeboeken (D.T.B.'s - Doop - Trouw - en Begraafboeken) zijn we erg afhankelijk van de manier waarop de dominee of de pastoor alles heeft bijgehouden en dat verschilt nogal. In ieder geval zijn de kerkeboeken veel minder uitvoerig dan de Burgerlijke Stand en kost het zoeken daarin meestal menig uurtje. Bijdrage van de werkgroep stamboomonderzoek V f v Si». k.//< r-yrr w s**r e.' y

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Uitgave Historische Vereniging Texel | 1986 | | pagina 13