Toendertoid Woord vooraf Inhoud: Woord vooraf 1 Al bijna 50 jaar Waarlander (III) 2 lid: Uit het album van 4 Al bijna 50 jaar Waarlander (IV) 5 FC Waarland in het kort 8 9 11 Nieuws van vroeger 14 Kaarten en brieven van Piet Komen (I) 16 Oigen haard 22 Oplage: 600 exemplaren. 23 Wever Bouwgroep blijft in beweging 24 Uit de krant van 100 jaar geleden 31 Druk: Zeeman Reclamegroep BV Uit het verleden maar niet vergeten 32 Jan Houtenbos, voorzitter. 1 Werkgroep: Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever Correspondentieadres: Bloemstraat 24, 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl Bestuur: voorzitter: Jan Houtenbos secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Dammers Het historisch tijdschrift Toendertoid verschijnt twee keer per jaar, onder redactie van Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan; corrector Siem Bakker. Copyright 2018 Voor het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is schriftelijke toe stemming nodig van Waarland van Toen. Voor u ligt het voorjaarsnummer van uw Waarland van Toen. Het is weer een gevarieerde aflevering geworden. Na het succes van de verhalen van oud-nieuwbouwers, hebben we wederom een paar mensen bereid gevonden om hun eerste ervaringen met Waarland voor u op papier te zetten. Een bijzonder verhaal schrijft Jan Dammers over Ada Wognum. Zij is tijdens de Tweede Wereldoorlog een half jaar in Waarland geweest. Onze vaste gastschrijver Siem Bakker haalt herinneringen op aan Piet Komen, geboren aan de Oostkade. Er zijn momenteel veel bouwactiviteiten in ons dorp, mede daarom vindt u hier een toepasselijk artikel over bouwbedrijf Wever, dat al meer dan 50 jaar in heel Noord-Holland actief is. Na elk nummer van Waarland van Toen ontvangen wij leuke reacties. Dat is een compliment voor onze schrijvers. Hartelijk dank voor jullie inzet! Lieve mensen, blijf meedenken over ons blad, suggesties, kritiek, foto’s, het maakt niet uit. Wij horen het graag van u. Onze najaarsmiddag is op zaterdag 26 oktober, aanvang 14.00 u. Ik wens u veel leesplezier met dit nummer van Toendertoid. Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Het regt van thienden van de Oude en Nieuwe Slootgaart Hoe Ada Wognum de hongerwinter beleefde Uit de nalatenschap van Dirk Dekker en hoe zijn kinderen in Waarland kwamen De contributie bedraagt 14,00 per jaar. NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 55 1 mei 2019

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2019 | | pagina 1