Miep Schouten, foto 2016. 7 Sociaal bewogen en muzikaal begaafd Om de naam Jaap Beemsterboer voor Waarland in herin nering te houden is na de verkaveling in 1957 de verbin dingsweg tussen de Veluwe- en de Weelweg naar hem genoemd. Dit heeft hij ongetwijfeld verdiend. Hij was een sociaal bewogen man, vooral op het gebied van muziek. Een leermeester van hem was Albertus Boon. Op 30 oktober 1919 werd de eerste H. Mis opgedragen door pastoor J.J. Vollering in de noodkerk in de boerderij van Cees Blankendaal. Het zangkoor bestond o.a. uit Dirk Veldman, Jan Zutt, Jaap Beemsterboer en een aantal jongens. Kort daarna werd Beemsterboer dirigent van dit koor. In 1927 was hij de initiatiefnemer tot het oprichten Concurrent-collega bakker Rond 1915 stopte Gerrit Wester met zijn bakkerij (nu: Kerkstraat 8 en 10). Zeven jaar later werd deze met het woonhuis verkocht aan Cor Jong kind. Hij was getrouwd met Grietje Dekker, een dochter van Andries Dekker en Betje Leek. Deze nieuwe eigenaar, met veel familie in Waarland, werd voor Beemsterboer een concurrent. Hoewel het aantal woningen in Waarland in die jaren toenam en er veel kinderrijke gezinnen waren, bleef het voor beide bakkers moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. De prijzen van de kool en andere tuinbouw producten waren slecht, waardoor de tuinders weinig inkomsten hadden. Om geld te besparen werd er in veel gezinnen zelf gebakken. Meel en gist kochten ze bij de bakker, ’s avonds werd het deeg klaar gemaakt en ver volgens in een of meer broodblikken gedaan. De vol gende ochtend was het deeg gerezen en bracht een van de kinderen de blikken naar de bakker. Deze deed ze in de oven en tussen de middag werden de blikken met de versgebakken stoeten opgehaald. Niet alleen bij de bakker maar ook bij andere midden standers werd veel op de pof gekocht. Toen het bij de tuinders financieel wat beter ging, werd er bijna in alle gevallen alsnog betaald. Ongetwijfeld heeft Beemster- boer zijn hand weleens over zijn sociale hart gestreken en een openstaande rekening verscheurd. Miep herinnert zich Miep Schouten-Jonker woont op Sabinahof16 en herinnert zich: Ik woonde naast de bak kerij van Beemsterboer. Omdat ik geen moeder had, kwam ik daar vaak over huis. Toen buurman Beemsterboer overleed, was ik elf jaar en ik kan hem nog best voor me halen. De muziek was naast zijn werk zijn lust en zijn leven. Hij had een piano en een orgel. van het fanfarekorps St. Gregorius. De beginjaren waren niet gemakkelijk, want bijna niemand kon noten lezen. In de bakkerij werd gerepeteerd, hij zong voor en de leden moesten het naspelen. Hij was niet alleen dirigent van het korps uit Waarland maar was ook vele jaren in die functie verbonden aan de fanfare St. Martinus uit ’t Veld. Wat een energie moet hij gehad hebben. Want hij was ook nog voorzitter van de middenstandsvereniging en vanaf september 1935 tot zijn overlijden in 1939 lid van de gemeenteraad van Harenkarspel. Er was altijd wat te doen Het gezin Beemsterboer-Bakker bestond uit vier kinderen: Piet, Cor, Annie, Trien en Marietje Jonker, die thuisge haald was. De moeder van Marietje overleed in 1923 en haar vader Klaas Jonker een jaar daarna. Van jongs af moesten de kinderen meehelpen, want er was altijd wel wat te doen. Er was een knecht, vaak in opleiding. Hij was intern en sliep in het knechtenbed boven de bakkerij. Het was ook voor hem hard werken, zes dagen van veel werkuren en ’s zaterdags na vieren mocht hij pas naar huis. Eén van hen was Lou Groen uit Waarland. Vlnr: Cor, Annie, moeder Nel, Marie Jonker, vader Jaap, Trien, Piet. Het meel werd gebracht door Maarten Slijboom, de molenaar van Oude Niedorp of door Jan Dekker uit Waarland. Deze laatste haalde met paard-en-wagen en later met zijn auto zakken van 50 kilo bij meelfabriek Alkmaar. Bij de bakkerij aangekomen, werden ze langs een smal trapje naar de zolder boven de bakkerij ge bracht. Dit was zwaar werk voor de vrachtrijder. Het brood en de bij-artikelen moesten van goede kwali teit zijn. Zo niet, dan ging men naar een andere bakker. Nee verkopen kon niet, maar brood overhouden was ook niet economisch. Om enigszins uit de kosten te komen, werd het overgebleven brood en het meel dat van de vloer werd geveegd aan de varkens ge voerd. Ze stonden in een kot achter de bakkerij en wanneer ze vet genoeg waren, gingen ze weg voor de slacht. Zo verdiende Beemsterboer er nog wat bij. De concurrentie werd nog groter toen deze knecht in de zomer van 1935 een bouwvergunning voor een woon huis met bakkerij bij de gemeente aanvroeg en deze ook kreeg. In datzelfde jaar opende Lou Groen zijn zaak (nu: Kerkstraat 42 en 42a). - w»»»

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 7