DE BAKKERS VAN BEEMSTERBOER HONDERD JAAR Piet Kleverlaan Jaap Beemsterboer. 5 Op 2 juli 1917 begon Jaap Beem sterboer aan de Veluweweg een broodbakkerij. Het familiebedrijf is nog steeds op dezelfde plek. Een felicitatie is zeker op zijn plaats. In de Schager Courant van 4 juli 1917 staat: Een energieke jongeman heeft het aangedurfd om in Waar land een nieuwe bakkerij te laten zetten. Deze bakkerij flink van bouw, model inge richt en voorzien van een heetelucht oven, is j.l. Maandag geopend, zoodat het voor de Waarlanders opnieuw geriefelijker is geworden. In dit artikel leest u over vier generaties bakkers Beemsterboer. Hij leerde het vak bij Jaap Beemsterboer heeft in de koeiekerk van Zijdewind op de lagere school gezeten. Er was in die tijd in Alkmaar wel een ambachtsschool, opgericht in 1893, maar er was geen opleiding voor bakker. Dit vak moest je leren in de praktijk. Jaap was twaalf jaar toen hij te werk ging als broodbakkersleerling bij Willem van Schagen in Tuitjen- horn. Deze bakker had een winkeltje (nu: Dorpstraat 68). Bij het broodventen gebruikte hij een hondenkar. Vier jaar later vertrok Jaap naar Noord-Scharwoude, weer te werk bij een r.-k. bakker, maar toen als gevorderd brood- bakkersknecht. Zo om de twee jaar wisselde hij van baas. In april 1914 kwam hij bij Albertus Boon in Zuid-Schar- woude (nu: Dorpsstraat 467, later bekend als ijssalon Boots). Deze bakker was toen dirigent van het parochieel fanfarekorps Kunstgenot van Zuid-Scharwoude. Jaap hield toen al veel van muziek en hij heeft ongetwijfeld bij deze fanfare gespeeld. Een vrouw uit Zuid-Scharwoude Een andere bijzonderheid is dat Jaap Beemsterboer zijn a.s. vrouw daar heeft leren kennen. In de zomer van 1914 werd hij opgeroepen voor de mobilisatie en hij moest opkomen bij de verplegingsdienst in Rotterdam. Op 6 augustus schreef hij in keurig handschrift aan Mej. N. Bakker, p/a den heer C. Bakker aan het Witte- kruispad te Zuid-Scharwoude een ansichtkaart. We zijn nog steeds hier, ’t begint te vervelen. ik heb gisteren avond nog een brief ontvangen van moeder die maakt zich wel een beetje bang denk. ik heb vandaag op wacht gestaan voor ’t eerst ’n vervelend baantje hoor, als u nog een brief wilt schrijven doe het dan maar, ik zal er ’t adres even veranderen dan worden ze ons nagestuurd. Hij eindigde met verder allen gegroet van mij uw liefh vriend. Bang zeker dat de postbode het verder zou vertellen Hoe het begon Jaap wilde een eigen bakkerij. Niet in Langedijk, want daar waren genoeg bakkers. Hij had gehoord dat de enige bakker in Waarland, Gerrit Wester, in 1915 was gestopt. Dit staat in hetzelfde krantenartikel van 4 juli 1917: Na de zaak met eenige jaren met succes gedreven te hebben, stopte hij tijdens de mobilisatie. Voor Beemsterboer een uitdaging om in Waarland te beginnen; vlakbij kaas- fabriek De Hoop op Zegen, de smederij van Dorus Annes, café De Posthoorn en op enige afstand van café annex kruidenierswinkel De Tortelduif. Toen Jaap eind 1916 de beslissing had genomen, ging het daarna vrij vlot. Op 18 januari 1917 werd bij makelaar F.C. Jong te Zijdewind de koopakte opgemaakt, waarin staat dat Hendrikus Dekker, wonende te Waarland, ver koopt aan Jacob Beemsterboer Pieterszoon van beroep broodbakker, wonende te Zuid Scharwoude, een perceel bouwterrein E1553 ter grootte van vier aren en vijfen zestig centiaren voor een bedrag van f 350,-. Ruim twee maanden later werd begonnen met de bouw. In een krantenbericht van 14 maart staat: - Waarland. Die energieke jongeman was Jaap Beemsterboer is op 14 september 1889 in Zijdewind geboren. Op zijn geboorteakte staat dat zijn vader, Piet Beemsterboer, koopman is en dat zijn moeder Trijntje Bleeker, geen beroep heeft. Jaap had vijf zus ters en één broer: Neel, Bet, Trien, Anna, Agaath en Jan. Omdat vader Piet koopman was, bracht hij veel tijd door in het café, want daar kwamen de kooplieden bij elkaar. Het gebruik van sterke drank was toen heel gewoon, hoeveel geld hij ’s avonds dan mee naar huis bracht, was altijd maar afwachten. Piet Beemsterboer over leed op 12 februari 1901. Hij was toen 51 jaar. Trijn Bleeker, nog geen veertig jaar, ging daarna bij de bakkers in de om geving langs om gist te verkopen. Vandaar haar naam Trijn Gist.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 5