Gesloopt in juli 2017 m Met dank aan John Volkers. Piet Kleverlaan. 4 Ze kregen liefst twaalf kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd overleden. Het overlijden van hun zoon Piet heeft een zware stempel op het gezin gedrukt. Hij werd op 3 mei 1943, de Tweede Wereldoorlog was nog lang niet in Duits nadeel beslist, door een Duitse Jaap Pater en Anna van Stralen trouwden op 13 januari 1915 in Heerhugowaard. Anna was toen tweeëntwintig en Jaap vierentwintig jaar Het grootste deel van hun huwelijkse leven woonden ze aan de Oostkade, een landweg langs het water van de Boomer Waal. Jaap was tuinder met vier hectare grond: zes akkers achter het eigen huis en zeven in de Waarlandspolder. Dat was allemaal vóór de verkaveling, toen Waarland nog een vaarpolder was. De Boerenleenbank aan de Kerkstraat, aangesloten bij C.C.B. Eindhoven, zal in de tweede helft van de maand januari met een feestelijke heropening in gebruik worden genomen. soldaat doodgeschoten. Hij rende weg bij het huis op de Weel van de familie Tamis toen hij het bevel kreeg te blijven staan. Piet Pater kreeg in 2012 een heus oorlogsgraf op de Waarlandse begraaf plaats. Kort na de verkaveling had Jaap Pater zijn tuin derij beëindigd. Zijn zoon Joop ging telen op nieuwe grond in de Sloeierd. De kinderen vertelden in het boekje De Paters van Waarland dat moeder na de dood van Piet nooit meer dezelfde was. Zij stierf op 5 juni 1955, op 63-jarige leeftijd. Vader Jaap verruilde het tijdelijke met het eeuwige op 8 november 1967. Anno juni 2017 zijn van de tien kinderen nog drie in leven. Joop is negentig, Trien hoopt dat volgend jaar te worden en Trees is met zevenen tachtig jaren de jongste. Vlnr achter: Piet, Jaap, Sjaan, Jan, Dirk, Aal. Midden/voor: Joop, vader Jaap. Kees, moeder Anna, Trees, Trien. 16 december Boerenleenbank in nieuw gebouw In maart van dit jaar is begonnen met het bouwen van een kluis, waar t.z.t. safe-loketten geplaatst zullen wor den, alsmede met het vergroten van het bestaande bank gebouw. Met de verbouwing gaat een groot geldbedrag gemoeid. De berekening was bijna f 81.000,-, maar het zal bijna een ton worden. Dit jaar zijn in Waarland verschillende huizen gesloopt. Eén van die gesloopte huizen is Kerkstraat 41. Uit onderzoek in het Kadaster blijkt dat in 1905 kastelein Theunis de Jong van de Tortelduif de woning met schuur heeft laten bouwen voor zijn zoon Jacob Blom de Jong. Later woonde daar Pieter de Jong met vrouw en kinderen en in 1924 werd Dirk Noord strand de nieuwe eigenaar. Dirk Noord strand en zijn vrouw Im Grootjes hadden één zoon: Piet. In mei 1954 kocht Gert Dekker het huis en de schuur. In de winter van ’62-’63 is er een stuk aangebouwd en de indeling fors aangepakt. In die tijd groot genoeg voor een gezin met negen kinderen. In 2013 werd Emiel Danenberg eigenaar. Boven elk raam aan de voorzijde zaten stenen ornamenten. Deze zijn bewaard gebleven met de vraag: Welke metselaar heeft deze toen aangebracht? Emiel bouwt op die plek een stolp.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 4