31 wegging. Ze hadden een huis. Rens had zich vijfjaar lang met hart en ziel aan de jeugd gegeven. Na een ouderavond in februari, die de Rakkers samen met de oudste groep van het Meisjesgilde hielden, legde ze haar taak neer en werd Grard Stoop de nieuwe hoofdleidster. Rens Dekker trouwde op 23 april 1958 met Piet Venneker en dat was een onvergetelijke dag, ’s Morgens ging het bruidspaar door een erepoort de kerk binnen en ’s middags was de receptie. Helaas bleek later dat het met de gezondheid van Rens niet goed ging. In 1964 bij de derde gastdag bij Grarda Stoop in Opmeer was Rens nog aanwezig, maar was toen al heel ziek, een jaar daarna overleed ze. Ze was pas achtendertig jaar. In mei 1958 trouwde Vroon Kok met Stef Langedijk en ging weg. Ze hadden een huis kunnen krijgen aan de Laanweg. Annie Klaver nam haar plaats in, samen met Marth Smit die al eerder als leidster begonnen was: met negen leidsters gingen ze met goede moed de zomer tegemoet. Het bruidspaar Martha Smit en Wim van de Wiel. Martha Smit was leidster bij de Rakkers en Wim van de Wiel was een leider uit ‘t Veld. Trouwfoto Grarda Stoop en Joop Wijnker. In deel twee gaan de geschiedenis en het succes van de Rakkers verder. Nieuwe leidsters nemen het stokje over en het waterballet tijdens het zomerkamp van 1959 komt uitgebreid ter sprake. In juni 1959 was de trouwdag van Riet Dekker Ddr met Dick Venneker. Venda Riet was drie jaar leidster na eerst kookster geweest te zijn. Nog een trouwerij want op 9 januari 1959 notuleerde Riet Klaver: GrardStoop leidt de vergadering. Er moeten nieuwe leidsters komen want zij gaat dit jaar trouwen. Ze was een jaar hoofdleidster. Als nieuwe hoofleidster werd Martha Smit gekozen. In 1959 waren nog meer huwelijken, bijv. Afra Plijter met Niek Ruiter en Riet Klaver met Piet Plak. Corrie van Ophem trouwde in 1961 met Niek Stuyt. De trouwdag van Grarda Op 2 april 1959 was het huwelijk van Grarda Stoop en Joop Wijnker. Het was op een mooie voorjaarsdag. Om tien uur begon de H. Mis, opgedragen door de aalmoe zenier. De Rakkers vormden voor de kerk een erehaag. Na de mis ging Grard naar het Maria-altaar om zich te wijden aan Maria. Ondertussen zongen de leidsters die over een goede zangstem beschikten en enkele jongens een paar Marialiedjes. ’s Middags om half twee togen leiders, leidsters, aalmoe zenier en Rakkers naar de feestzaal. Voor het bruidspaar waren er liedjes en een bloemenhulde waarin het cadeau verwerkt was: een rotan bloemenstandaard met plantjes. De levensschets werd gedaan door Rakker Jan Kuijs. Hij was als heraut gekleed. Nico Volkers en Leo Roozendaal declameerden namens de Rakkers een wens. We hebben nog een gezellig tijdje aangezeten met een borreltje en een gebakje. En zijn toen blij naar huis gegaan. Het eerste lustrum In 1958 bestonden de Rakkers vijf jaar en was het tijd voor een feestje. Op 5 oktober was de grote dag met ’s morgens voor alle Rakkers een ontbijt en daarna een feestvergadering met de ouders van leidsters en jongens, de leidsters van het KMG en lei ders en leidsters uit ’t Veld. Ook oud-aalmoezenier Olsthoorn was aanwezig. Riet Klaver had een verslag van die vijfjaar gemaakt en tijdens het voorlezen werden enkele gedeelten uitgebeeld. ’s Middags was er een sportmid dag met om half zes een geza menlijke broodmaaltijd en prijs uitreiking. Riet Klaver schreef op het einde van de beschrijving van de eer ste vijfjaren: mijn verslag is ten einde maar de jeugdbeweging niet. Hij zal voortgaan, hoe lang nog kan geen mens ons zeggen, Maar in de vijf jaar die achter ons liggen hebben we met plezier gewerkt. We zien allen terug op vijf mooie jaren, aldus de notulen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 31