Tinus Hoek. 3 Op 19 september overleed in Waarland Pieter Gelder op 74-jarige leeftijd. Hij woonde toen aan de Weelweg 9. De begrafenis vond plaats op 22 september op de algemene begraafplaats in Schagen. Piet Gelder en Antje Smak trouwden in 1915. Hij was tuinder maar ook kapper. Piet begon in zijn huis aan de Weelweg (nu: nummer 18) met knippen en scheren. Een jaar later liet hij door Jo Keet een stukje verderop een nieuwe woning bouwen (nu: Weelweg 12). Het achterste deel van het huis werd de scheerwinkel. De familie Gelder was niet katholiek en vormde daarom een uitzondering, wat geloof betreft, binnen de Waarlandse gemeenschap. Hun dochters Jannie en Nel gingen naar de openbare lagere school in Heerhugowaard. In 1947 kwamen Siem en Marie Houtenbos in de zaak. Piet en Antje verhuisden toen naar nummer 9 aan de overkant. Kapper Gelder was een aardige man en altijd prettig in de omgang. Dit werd ook gezegd door kapelaan Karregat, die een woordje deed bij zijn begrafenis. Dadelijk werd dokter Hageman gebeld. Met behulp van een zuurstofapparaat kon de dokter nog redding brengen. 30 september Ruimte voor 120 woningen. Waarland kan eindelijk aan een uitbreiding beginnen. De raad van Harenkarspel keurde het bestemmingsplan goed. Dit plan voorziet in een uitbreiding van het dorp tussen de Kerkstraat, Vollering- en Veluweweg. De eerste fase zal een strook langs de Volleringweg zijn waarbij ruimte is voor 120 woningen. 5 oktober Hedenmorgen te ongeveer half elf is bij de onbewaakte overgang van de Oostkade de tuinder M. H. van de Sloot- gaardweg te Waarland door een trein gegrepen en ter plaatse overleden. 6 november Kapelaan A. Bakkum, geboren in 1921, is benoemd tot pastoor in Waarland. Van 1961 tot 1966 was hij werk zaam als kapelaan in Noord-Scharwoude en daarna een jaar in Amsterdam-Oost. Hij volgt pastoor J. Breedveld op, die wegens gezondheidsredenen zijn ambt als ziel zorger moet neerleggen. Op 30 november vond de installatie plaats in de Sint Wulframkerk. De installatie is sober gehouden en werd bekrachtigd door het overhandigen van de sleutels van de kerk. Een anekdote: Op 3 november 1953 werd bij de familie Houtman-Bijman een drieling geboren. Drie meisjes. Tinus als bestuurslid van de Aardappelcoöperatie belde naar Jan Bruin Sz. Deze was secretaris en regelde de verkoop vanpootaardappelen. Tinus vertelde: ‘Ze hewwe bai Jaap Houtman nag drielinge’. Bruin reageerde en thousiast: ‘Mooi dat je dat zegt. Er is veel vraag naar. De volgende dag ging Jan Bruin naar Houtman en zei: ‘Ik hoorde van Tinus Hoek dat je nog drielingen te koop had. Houtman was nogal verbouwereerd. ’Koike maar effies in de wieg... Wat Jan Bruin toen dacht laat zich wel raden. Maar hij zei nog wel: ‘Beemsterboer zal morgen een taart bij jullie brengen.’ 2 november De geruchten over ontslag bij aannemersmaatschappij Th. v.d. Gulik zijn onjuist gepubliceerd. Er zouden vier werknemers zijn ontslagen en nog eens twaalf op wacht geld gesteld. Inderdaad heeft de directie wegens het uit blijven van reeds in het vooruitzicht gestelde particuliere bouwopdrachten drie jongemannen moeten ontslaan en twee anderen wachtgeld aangezegd. Er is echter geen enkele gehuwde bij betrokken. Directeur Th. v. de Gulik vertelde: ’Op het ogenblik wordt gewacht op een bouw- krediet van een ton en als die morgen afkomt, kunnen zowel de drie die ontslagen zijn en de twee op wachtgeld zo weer beginnen. Alles bijeengenomen zijn de perspec tieven echter veel beter dan de geruchten beweren.’ 8 november In het bejaardentehuis St. Jozef te Tuitjenhorn is Jacob Pater overleden. Hij was 76 jaar en weduwnaar van Anna van Stralen. De gezongen requiemmis is op 11 november in de parochiekerk van Waarland, waarna begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. Rozenkrans bid den ’s avonds 8 uur in bejaardenhuis St. Jozef. Tinus Hoek was toen 61 jaar en getrouwd met Anna Bommer. Het echtpaar woonde aan de Slootgaardweg 35 en had geen kinderen. Tinus en zijn broer Es (Siemen) hadden ieder een eigen tuindersbedrijf. Het was een paar apart, ze hielden van een geintje en verschillende verhalen over hen doen de ronde. Vaak gebeurde hun gekkigheid in de drank, maar ze waren nooit echt beledigend. Twee dagen later. De plotselinge dood van M. Hoek heeft in Waar land grote verslagen heid teweeggebracht. De heer Hoek maakte deel uit van het water schap Waarland, had zitting in het bestuur van de L. T. B. en de Raiffeisenbank Zijde wind en hij was ver bonden aan de R. K. Aardappelcoöperatie Waarland. De plech tige requiemmis is op maandag a.s. om 10.00 u. in de St. Wulframkerk, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 3