27 Op een ouderavond of bij een uitvoering in het Jeugd huis sprak de aalmoezenier vaak een welkomstwoordje. Hier staat kapelaan Zaal op het toneel. woordje van de aalmoezenier. Pauze met collecte, verloting en tractatie. Na de pauze installatie van de leidsters, een schets van Boerke Naas door de groep van vaandrig Zutt en het mondorgelclubje. Dan een toneelstukje door verschillende jongens van het Gilde, getiteld Arie en Gert zien spoken. Een dankwoord je was het einde van deze avond. Over de installatie van de leidsters kan nog gemeld worden dat die altijd plechtig geïnstalleerd werden in het Jeugdhuis. Ze kregen dan het insigne opgespeld door de aalmoezenier, dat was een hele gebeurtenis. Deze foto is genomen op het zomerkamp bij boer Poel in Castricum en waarschijnlijk in 1957. Vlnr achter: Gré Smit, Jopie Nolten, Corrie van Ophem, Vronie Kok, Wil Dekker, Riet Klaver, Riet Wit, Tinie Stoop, tussen: Riet Dekker voor: Martha Smit, boerin Poel, Afra Plijter, Rens Dekker, Grarda Stoop, Tinie Bruin, voor rechts Riet?, dochter van boerin. Wisseling van de wacht Zoals elke katholieke vereniging in die tijd had de Jeugdbeweging een aalmoezenier. Voor de jeugd was dat meestal de kapelaan. Maar die had de parochie niet altijd en dan moest de pastoor aan de bak. De komst van een pater was een uitkomst ondanks het feit dat die er maar tijdelijk was. Zo vertrok op 22 augustus 1953 pater B.G. de Lange uit Waarland en pas na ruim een jaar kwam er een officiële opvolger in de persoon van kapelaan A. Olsthoorn. In de tussentijd zijn er nog twee waarnemende paters geweest want op 18 september 1953 mocht de voorzitter de nieuwe aalmoezenier, pater Broekhuizen, begroeten. Op 9 december 1953 was de begroeting van weer een andere aalmoezenier, waar schijnlijk pater Boermans. De voorzitter hoopte op een prettige samenwerking, om zodoende onze jeugd op een hoger peil te brengen. De aalmoezenier antwoordde dat hij speciaal in t Waarland voor het jeugdwerk was. Maar na het zomerkamp van 1954 vertrok pater Boermans al. Na drie paters kwam op 30 augustus 1954 kapelaan Olsthoorn in de parochie. Op 16 september 1954 maakte hij kennis met het bestuur van de Jeugdbeweging. Hij zou tot 27 januari 1956 in Waarland blijven. Hij was een actieve man en in de notulen staat over hem: in die tijd gaf hij veel steun en hielp met raad en daad en richtte ook het KMG (KatholiekMeisjes Gilde, redj op. In de leiding van de Jeugdbeweging veranderde ook het een en ander. Op 11 november 1953 staat genotuleerd dat hopman Piet Zutt naar Nijmegen vertrok met als toevoeging dat ze een goede voorzitter hadden verloren. Sportdagen met ’t Veld Vanaf het begin waren er goede contacten met ’t Veld. Bij de start brachten de leid sters een bezoek aan de Rak kers in het nabuurdorp en kregen ze informatie van hun hoofdleidster. Samen met leiders en leidsters uit ’t Veld gingen ze naar de Kader- schouw in Hilversum op 30 mei. Ieder jaar was er een sportdag die grondig voorbereid werd. Op 27 juni 1954 ging het Gilde naar ’t Veld en de Rakkers bleven in Waarland. De opening was om 10.30 uur, een kwartier later sloegen ze het kamp op en maakten de koks het eten klaar. Voor de anderen begon een speur tocht. Het eten was om 12.30 uur, gevolgd door een half uur ver plichte rust en daarna de afwas. De sport startte om 14.00 uur met o.a. hardlopen met hindernissen, hoogspringen, touwtrekken, stro- zakslaan, sprietlopen, verspringen en een handbalwedstrijd. Hierna was het opbreken en sluiting met prijsuitreiking. In latere jaren kwamen er naast ’t Veld ook andere dorpen aan te pas, zoals De Goorn. Samenwer ken had soms een praktische oor zaak: in februari 1957 noteerde N. de Wit in zijn verslag: een filmavond met ’t Veld omdat het anders te duur is, op 4 maart. De Rakkers ’s middags en Poor ters, Kerels ’s avonds.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 27