Een vendel met Rakkers in Callantsoog. Wie weet de namen? 26 met speurtochten en balspellen. Naast het gewone programma waren de leidsters sterk betrokken bij het kerkelijke gebeuren. Als er een processie in de kerk was of bij het inhalen van een nieuwe pastoor of neomist, traden alle leidsters met hun groep in vol ornaat aan. De jeugd was dan prominent aanwezig. Feesten als Sint Maarten en Sint Nicolaas werden enthousiast gevierd. Op de jaarlijkse ouderavond speelde toneel een grote rol. De kinderen verrasten dan hun vaders en moeders met liedjes en zelfgemaakte sketches. En er waren sportdagen en in de zomer gingen ze op kamp met legendarische kampvuuravonden. Sint Maarten vieren Vanaf het begin kregen bijzondere gebeurtenissen en feesten veel aandacht. Dat begon al toen de diocesane Voor de jeugd van het Gilde, Rakkers en later het Meisjesgilde waren er veel activiteiten. Twee voor beelden: Op 15 januari 1956 is er een tentoonstel ling van huisvlijt, in de kerstvakantie gemaakt. De entree is 25 cent ter dekking van de kosten. En er is een verloting. De climax is de opvoering van het toneelstukje Kerstkind. Op 6 september 1957 begint de tulpen trek, vijf bollen voor een dubbeltje. In januari 1958 kwamen de bollen al ongeveer 6 a 7 cm boven de grond. Ouderavonden Voor de eerste ouderavond op 7 februari 1954 werden grootse plannen gemaakt. Want naast een goed contact met de ouders bood het een mooie gelegenheid om te laten zien waar de Rakkers creatief toe in staat waren. Hiervoor had de pater een aardige operette paraat waar voor de rollen verdeeld konden worden. Uiteindelijk kwam er een gevarieerd programma tot stand, met de start om half acht en het einde om half elf. De mondor- gelclub bracht diverse nummertjes ten gehore, de Rakkers kwamen op het toneel met verschillende toneelstukjes, de leiders en leidsters speelden een gedeelte uit Eulalia (waarschijnlijk een operette, red) en na de pauze was er een eenacter van het Jongensgilde. In de pauze kon je loten kopen en daarna was de verloting. Een zeer geslaagde avond en ook in de jaren daaropvol gend werd er alles aan gedaan om goed voor de dag te komen. Begin januari 1955 bespraken de Gildeleiders en Rakkerleidsters het programma voor de ouderavond op 8 februari 1955. De aanvang was om 7.15 uur precies, door voorzitter Jan Zuijdam. In de notulen staat onder meer: daarna de opening door Rakkers op het toneel. Voor de pauze schetsjes o.a. Roodkapje, Arme Sukkel, Tien Kleine Nikkertjes, De Advocaat, Ik heb een oude Tante en Accordeonspel door Siem Jonker. Hierna een Er was een kast met spullen voor handenarbeid. Zo kwa men er aardige werkstukken; met Kerstmis maakten de kinderen een stalletje en met Pasen een eierenstandaard of paashaas. Bij slecht weer waren er binnenactiviteiten en bij mooi weer en zomers was de jeugd liever buiten Sinterklaas vieren De organisatie van het eerste Sint Nico- laasfeest ging in samenwerking: donder dag bij het Gilde en vrijdag bij de Rak kers. De Gildejongens maakten zelf de cadeautjes en bij de Rakkers zorgden de leidsters voor pakjes ter waarde van 25 cent waarvoor ze aan de ouders een geldelijke bijdrage vroegen. Bij het Sinterklaasfeest van de Rakkers mochten de ouders meekomen. Voor hen was er koffie en voor de jongens chocolademelk. De Rakkers voerden enige stukjes op. Het jaar daarop kwam de Sint wederom bij de jongsten maar niet bij de oudsten waarbij als cryp tische reden staat want ze mochten hem eens vloeren of zoiets. leiding op donderdag 29 oktober 1953 op bezoek kwam en de gildehal hiervoor speciaal werd ingericht. Sint Maarten was de eerste krachtproef. Zondag 15 novem ber 1953 gingen alle groepen naar de vroegmis van kwart over zeven, met daarna een gezamenlijk ontbijt. De leid sters hadden van tevoren het gildelokaal versierd en de grote zaal van het jeugdhuis verduisterd zodat de zelf gemaakte lampi ons van de jongens beter uitkwamen. ’s Avonds was er een gezellige avond voor de Rakkers met ontsteking van het Sint Maartensvuur, een optreden van een mondorgelclubje, het toneelstuk De Acht Vrienden, en het uitbeelden van beroepen. IFi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 26