25 programma voor de Rakkers opgestuurd zou worden. Nadat de leidsters alles doorgelezen hadden, kon begon nen worden. Op 18 september 1953 was een volgende bijeenkomst. De nieuwe aalmoezenier, pater Broekhuizen, was voor de eerste keer aanwezig. En natuurlijk waren alle leidsters present want nu begon het echt. De jongens konden zich de volgende zondag van twee tot drie uur opgeven. Met algemene stemmen werd Rens Dekker tot hoofdleidster gekozen, de leidsters werden over de vendels verdeeld. Het gele vendel, met de oudste jongens, kreeg als leid sters Rens Dekker, Vronie Bruin Ddr en Vronie Kok. Het bruine vendel, met jongens vanaf tien jaar, Riet Moras en Jannie Groen. Het groene vendel, vanaf negen jaar, Nel Groen en Annie Pancras. Het witte vendel, met de jongsten vanaf acht jaar, kreeg als leiding Corrie van Ophem, Riet Klaver en Afra Plijter. Bij elk vendel had de froda de leiding en de venda’s assisteerden, maar in de praktijk was er weinig verschil en deden ze alles samen. Het uniform kwam ook al aan de orde, dat van de leid sters mocht een blouse zijn zoals die van de Gildeleiders, rode das, blauwe rok en blauwe alpino. De kleding van de jongens was hetzelfde als bij de Poorters en Kerels van het Jongensgilde, alleen zouden ze een gele das dragen. Met de invoering van de uniformen voor de leidsters wilden ze nog even wachten omdat ze niet wisten of één of meer zouden afvallen. Een vooruitziende blik want Riet Moras haakte na korte tijd af en op Tweede Paasdag 1954 trad Annie Pancras Ndr in het klooster. De contributie werd vastgesteld op tien cent per week. Tot slot gaf mej. Mien Jong Pdr, de hoofdleidster uit Een groot succes De Rakkers waren een groot succes in het dorp. Niet vergeten, de mensen hadden nog geen vakantie. Dus eropuit gaan was er niet bij. Door de jeugdbeweging veranderde dat want ze gingen op kamp. Elke week was er club in een eigen ruimte in het Jeugdhuis. De leid sters maakten vooraf een programma en ’s middags, na schooltijd, voerden ze dat uit. Ze verzonnen zelf wat ze met de kinderen gingen doen, zoals een quiz, een balspel, tekeningen maken of figuurzagen. ’t Veld, een korte beschouwing over het werk van een jeugdleid ster en wat je op de clubmiddag met de jongens kon doen. Leiders en leidsters van Rakkers en Gilde gingen vaak op cursus. Hier zijn ze samen met t Veld in Vogelenzang. Waarschijnlijk in 1955. Uit t Veld. Vlnr boven: Jan Zutt, Vroon Kok, Jan Borst, GerardZutt, Vroon Jong Wim v.d. Wiel midden: Nel Wijnker Rens Dekker, tussen midden- en bovenrij: Afra Plijter, Gies van Waesberghe Corrie van Ophem, Riet Klaver, Arie Stoop. onder: Janny Groen, Joop van Diepen Grarda Stoop, Jan van Diepen Gerard Bos De start Nadat de dames een kijkje ge nomen hadden bij de leidsters in ’t Veld, gingen de Rakkers eind september 1953 van start. Eerst verdeelden ze de jongens over de vendels. Totaal 56 jon gens hadden zich opgegeven. Er waren veel meer jongens van 9 en 10 jaar, dan van 8 en 11 jaar. Daarom moest er met leeftijden geschoven worden om groepen van veertien jongens te formeren. Dat lukte en froda Rens Dekker zou de lijst aan het Jeugdhuis hangen zodat de jeugd kon zien in welk vendel ze inge deeld waren. Hopman Piet Zutt gaf uitleg over de opening en sluiting van de clubmiddagen: eerst gaf de lei ding een signaal en moesten de jongens in carréformatie gaan staan, dan naar rechts rich ten en daarna de hoofden front, na het commando voor de jongens Gilde (dat veranderde natuurlijk in Rakkers, red.) sta klaar volgde een gebed en daarna vroeg de venda om de vlag te hijsen. Dat gebeurde met groet en saluut aan vlag en kruis. Na deze uitleg maakten de leid sters een schema voor de komende clubmiddagen, een afwisseling van instructie en spel. Op 30 september 1953 was de eerste officiële vergade ring voor alle leiders en leidsters. Nu er met de Rakkers gestart was, kwamen ze voortaan één keer per vier we ken bij elkaar en vergaderden ze samen met de leiders van het Jongensgilde. Mocht er iets belangrijks zijn dan was er een tussenvergadering. Er waren nog een paar jongens bijgekomen zodat er een paar groepen van vijftien jongens ontstonden wat som mige leidsters wel een probleem bij een spel vonden. Om de beurt zouden de leiders en de leidsters een stukje over de Rakkers, Poorters en Kerels in het regionale kerkblad Sursum Corda schrijven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 25