DE JEUGD BEWEGING (V): De Rakkers, deel 1 N. Slagter 24 Na het succes van het Jongensgilde kwam de roep om ook wat voor de jongere jeugd te doen. Daarom ging de leiding voor deze nieuwe tak van de Jeugdbeweging op zoek naar leidsters. Die waren spoedig gevonden en de Rakkers gingen van start. In dit eerste deel een terugblik op de eerste jaren van dit zo succesvolle initiatief met af toe een kijkje bij het Gilde, net als de Rakkers, een onderdeel van Jong Nederland. In 1953 werd de druk om met de Rakkers te beginnen steeds groter. Het Jongensgilde, kortweg het Gilde, zag die uitbreiding wel zitten vanwege het praktische voordeel dat jongens, die bij de Rakkers geweest waren, goed ingewerkt bij de Poorters kwamen. En er was natuurlijk de vraag van de jongere jeugd zelf om iets voor hen te organiseren. Op 5 juni 1953 kwam daarom op een leidersvergadering het voorstel om de Jeugdbe weging uit te breiden met de Rakkers. Voor de leiding vroegen ze enkele dames en de respons was zeer goed. Op 26 juni 1953 kon hoofdleider Piet Zutt de nieuwe leidsters introduceren. In 1958 vroegen de leidsters zich af of ze naar Ris in Alkmaar moesten gaan voor een officiële foto. Waarschijnlijk is toen deze opname gemaakt. Vlnr achter: Vroon Kok, Grarda Stoop, Corrie van Ophem, Afra Plijter, Riet Klaver. Voor: Martha Smit, Wil Dekker, Rens Dekker, Riet Dekker, Tiny Stoop. Vergadering op 26 juni 1953 Voor hopman Piet Zutt was het een belangrijke vergade ring: lukte het om de Rakkers van de grond te krijgen? Gelukkig was de opkomst van de leidsters in spé goed en kon hij ze, na de opening met gebed, verwelkomen. Hierna legde de aalmoezenier uit dat het de bedoeling was om de Jeugdbeweging uit te breiden voor jongens van acht tot twaalfjaar. Uiteraard was de geestelijke zeer verheugd dat er direct dames bereid waren om deze groepen onder hun hoede te nemen. Hij hoopte dat ze allemaal goede leidsters zouden worden maar hij waar schuwde ook voor tegenslag want de leiding hebben over een groep jongens gaat niet altijd van een leien dakje. In het notulenboek schreef secretaris Jan Zuijdam in een PS de namen van de nieuwe leidsters: Riet Moras, Rens Dekker, Jannie Groen, Nel Groen, Afra Plijter, Annie Pancras, Vronie Bruin Dirkdr, Riet Klaver en Vroon Kok. Voor de leidsters brak toen een drukke tijd aan want ze wilden al in september met de groepen beginnen. Tot die tijd konden ze zich wat inwerken bij het Jongensgilde en een kijkje nemen bij de leidsters in ’t Veld. Hopman Zutt zou in ’t Veld informeren wanneer dat mogelijk was en wellicht konden ze een leidsterscursus volgen. De voorbereidingen In augustus 1953 werden de puntjes op de i gezet. Een drukke tijd van vergaderen brak aan want op vrijdag 4 september namen ze afscheid van aalmoezenier pater De Lange. Die was hier bijna drie jaar geweest waarvan hij één jaar zijn beste krachten aan de Jeugdbeweging had besteed. Ondertussen had hop man Piet Zutt van het hoofdbureau uit Den Haag bericht gekregen dat zo spoedig mogelijk een basis- De vijftiger jaren Het wonen in Waarland in die tijd was heel gezellig. Iedereen kende elkaar en was er een probleem, dan hielp je. De nieuwtjes kwamen via de bakker en de melkboer binnen want die kwamen aan huis. In Waarland was in die tijd wel het Gilde voor jongens boven de twaalf jaar maar voor acht tot twaalf jaar was er niets. Van de nieuwe leidsters werkten de meesten in de huis houding. Dat had als voordeel dat ze flexibel met hun tijd konden omgaan en daardoor altijd in staat waren om ruimte voor de jeugd vrij te maken. Samen met meiden uit ’t Veld gingen ze naar Bloemendaal. Daar was een weekeinde voor instructie. Dat klonk heel moeilijk maar viel erg mee. Ze leerden om voor de club een middagprogramma op te stellen. De cursus was minimaal, veel moesten ze door ervaring leren. Zo kregen ze niets te horen over wat te doen bij conflicten en dat had toch wel anders gekund.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 24