I i Ff Mook, 12 juni 2017. 23 Na een kortstondig ziekbed overleed Jan Zutt op 3 juli 2015 in het hospice De Bregthoeve te Schoorl. Pastor Theo Vertelman noemt hem in zijn In Memoriam een heel reële man. Hij wist overal zo veel mogelijk paro chianen rond zich te verzamelen die hem in allerlei groepen meehielpen. Hoe vaak zal hij niet gezegd hebben: de kerk zijn we samen. Jan heeft veel voldoe ning gevonden in het pastoraat. Maar ook had hij zich wel eens laten ontvallen, dat als hij zijn leven opnieuw zou moeten doen, hij dan hetzelfde zou doen, maar wel getrouwd zou willen zijn, want als pastor kun je je ook alleen en eenzaam voelen. Nalatenschap De langdurige en hechte vriendschap van Jan met de familie Van der Reep-Balm heeft ertoe geleid dat na zijn overlijden dochter Felice van der Reep de Deel van het tekstboekje van de Avondwake van Jan Zutt door Carla van der Reep-Balm. Jan hield van druiven. De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Jozef Punt, typeert hem in zijn rondschrijven aan alle priesters en medewerkers van het bisdom als goed voor zijn paro chianen, met belangstelling voor mensen en erg trouw in zijn contacten. Bij zijn uitvaart was ook aanwezig een opvolger van hem in Assendelft, pastoor F. Bunschoten. Hij had niet lang nadat hij zelf was aangetreden als pastoor, Jan leren kennen als een rustige en bescheiden man, nuchter in heel zijn manier van doen. In zijn In Memoriam in het kerkblad De Sluis memoreert Bunschoten het slotlied waarmee pastoor Zutt in zijn Assendelftse tijd graag de Mis afsloot: Wonen overal nergens thuis - aarde mijn hemel, mijn vadershuis - mensen veel geluk! Met dank aan: Riet Burger-Zutt, Piet Hoogenboom, Jaap Jonker, Sjaak Nootebos, Gerard van der Reep en Carla Balm. Bronnen voor zover niet genoemd in de tekst: - Noordhollands Dagblad, 25 augustus 1961. -Th. Vertelman, in: W4, 17 juli 2015. taak kreeg van executeur testamentair, daarbij geas sisteerd door haar vader. Het door hem nagelaten geld ging naar verschillende doelen, o.m. naar de orde van de Hospitaalbroeders van Sint Johannes de Deo, d.w.z. naar een kleine ziekenhuisvestiging van de hospitaalbroeders in Kameroen. Er ging ook een gedeelte naar een kerkje in Brazilië, dat al gebouwd was met zijn financiële steun en ook naar zuster Thea Lemmens in Indonesië. Vlnr: Tiny Verduin, Jan Zutt, Riet Burger-Zutt. In de woonkamer van Sjaak Nootebos te Zwaag in 2005. Foto: Sjaak Nootebos. De nauwe band met deze familie, op wier zorg Jan tot op zijn ziekbed heeft kunnen rekenen, is ook zichtbaar aan de aquarellen van Carla op de om slagen van de tekstboekjes bij de avondwake en de uitvaart op acht en negen juli 2015. De inspiratiebron hiervoor vond zij niet alleen in de wetenschap dat Jan op zijn tijd als kleine tuinier aandacht had besteed aan het kweken van druiven maar ook in zijn voor keur voor hiermee verwante bijbelse vergelijkingen zoals in Jeremia 2.21: Ik heb je geplant als een edele druif, een prachtige stek. De tekenares herinnert zich nog goed, hoe Jan in Assen delft in de pastorietuin bezig was met zijn aanplant van druiven en diverse fruitboompjes. Dat kon hij wel! Zulke zonnebloemen had hij daar staan! Hij had een hele goe de tuinman kunnen worden, altijd bezig bij ons in de tuin en ook in de pastorietuin. Het was zijn hobby naast lezen en wandelen. i' te» i Avondwake Pastoor Jan Zutt Wulframkerk Waarland donderdag 8 juli 2015

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 23