21 «1 J 22 Om nog even op zijn eigen 50-jarig jubileum terug te komen: hij ontving toen bijvoorbeeld een brief van Drs. Ko Schuurmans, pastor van het bisdom Haarlem, in functie van het bisdom als coördinator en liturgist Pastorale Dienstverlening. Een twintig jaar jongere pastor met veel waardering voor de wijze van werken zoals hij die van Jan had mee gemaakt. Wat een tijd en waar blijft de tijd! Jan Zutt en de vijftien mede-wijdelingen voor het bisdom Haarlem. Warmond 15 juni 1957. Vlnr: Bovenste rij: Jan van der Velden, Ben van Sante, Kees Spiekerman, Jaap Suidgeest, Bertus Groot. Middelste rij: Leo Timmermans, Piet Hoogenboom, Gerard Tol, Jacques Bloem, Dirk Dekker, Dirk Brandsen. Voorste rij: Jan van der Plas, Jan Broersen, Jan Zutt, Dirk Braakman, Piet Kolkman. Album: Jan Zutt. Wat heb jij een hoop meegemaakt en mee gemaakt! Vaak denk ik: aan die emeriti heb je meer dan aan de recent gewijde priesters van de nieuwe lichting. In jullie blijft Vaticanum II tenminste nog voortleven! Laten we, nu toch wordt teruggeblikt, eens luisteren naar wat pastoor Piet Hoogenboom zich van een reünie herinnerde, waarbij aan iedere deelnemer de vraag was gesteld hoe hij zijn leven als priester had beleefd. Het verslag van die gebeurtenis was Piet kwijt, maar het antwoord van Jan was hem bijgebleven: Aan het pastorale werk had hij vreugde beleefd. Toch zou hij niet meer kiezen voor het priesterschap. Hij zou pastoraalwerker worden. Het celibaat was hem heel zwaar gevallen. Vlnr: Gerard van der Reep, Nico Zutt, Ans Zutt-Nannes, Jan Zutt, Emma Zutt-Bruin, Carla van der Reep-Balm, Riet Burger-Zutt, Piet Zutt, Gré Zutt-Karsten. Sabinahof, 2007, 50-jarig priesterfeest. Album: Jan Zutt. Gelukkig heeft hij zijn Overweging bij zijn 50-jarig priesterfeest op schrift nagelaten. Nog geen veertig regels maar toch persoonlijk genoeg om eruit op te maken, hoe hij zelf terugblikt. Hoe is het mogelijk: vijftig jaar, met zijn ups en downs en natuurlijk ook, als je die tijd enigszins overziet, met de vraag: wie of wat heeft mij op de been gehouden? Dat vraagt toch iedereen zich wel af bij een gedenkwaardig feit: Hoe is het mogelijk dat ik er niet onderdoor ben gegaan, maar staande ben gebleven? En misschien nog hon derd en een vragen erbij. Zijn antwoord vindt hij in een vergelijking van zijn levensweg en die van allen met het verhaal van het volk Israël in de woestijn. Het manna uit de hemel bracht de levenskracht, Jezus leerde de mensen de Schrift te verstaan. Wie gelooft in wat de Heer zegt, zal levenskracht putten om de duisternis in je eigen leven te boven te ko men. Zo is het leven goed! Op deze manier blijkt hij inderdaad ook als priester in de Sabinahof zijn taak te hebben vervuld. De koffiekamer was daar tevens de ruimte die kon worden ingezet voor religieuze diensten. Overdreven actief was hij daar niet meer in, maar van tijd tot tijd verzorgde hij kerst- en paasvieringen of sprak hij bij een per soonlijk jubileum van een der medebewoners. De kerk zijn we samen Het klaverjassen is gebleven tot kort voor zijn dood, zij het teruggebracht tot maandelijkse avond jes. Sjaak Nootenbos beschrijft ze zo: beurtelings bij Jan in Waarland, bij zijn zus Riet in Waarland, bij Tiny Verduin in Purmerend of bij mij in Zwaag. Er werd veel minder wijn gedronken en kaas gegeten. Het roken was helemaal voorbij. Wat bleef waren de beschouwingen bij de koffie over zaken in de parochies, in het bisdom en in de wereldkerk. Daarna werd er gekaart en gelachen. De laatste kaartavond, kort vóór zijn ziekenhuisopname, won Jan alle spelletjes. Hij kon moeilijk zitten en had voortdurend rugpijn, maar we beseften geen moment dat het ons laatste kaartavondje zou zijn. i. x rT H

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 22