Jan Zutt, Sabinahof 9. Foto 2014. 21 hier ter plekke een preek kunnen houden. Een preek over naastenliefde en goedgeefsheid. Elk voorjaar schenken de boeren ons als parochie één of meer lam meren. De mensen houden hier nog van gewoon doen, ze hebben een hekel aan opschik, reden waarom ik me zo thuisvoel!’. ‘Toch lijkt u me jong en modern.’. ‘Wat heet jong. Ik ben 51, en dan wordt het al wat. In 1957, 22 jaar geleden alweer, ben ik gewijd.’. ‘Zozo, een late roeping?’. ‘Dat skikt nag, docht ik!’. Jan Zutt spreekt volwassen Westfries. ‘Kan dat wel voor een pastoor?‘. ‘Tuurlijk ken dat. Ik hew twei jaar in de Langedoik staan en as je gien Westfries weze zouwe, wor je ’t deer wel. Mooier taaltje is ‘r toch niet?’. Tegen het einde van de ochtend is pastoor Zutt een duizendje of zeven rijker geworden, of liever: de kerk in Assen delft profiteert ervan. Dominee Klaas Eldering, die hervormden en gereformeerden van Assendelft onder één paraplu heeft gevangen, mocht willen dat hij zo’n lammerencommissie had als zijn collega. ‘Toch heeft Klaas het best naar zijn zin in Assendelft’, zegt Jan. Volgens pastoor Jaap Jonker van de Maria Magdalena- parochie te Wormer, nam Jan regelmatig deel aan de gesprekken zaterdags van twaalf tot één uur van de clerus van de parochies uit de regio Zaanstreek-Zuid zoals Assendelft, Krommenie en Wormerveer. In latere jaren, toen het pastorale werk meer in team verband werd gedaan, ontmoetten we elkaar in verga deringen met agenda ’s etc. Ook in die hoedanigheid kwam ik geregeld in contact met Jan. Omdat wij toen al richting ons emeritaat liepen, hadden wij daar minder ervaring mee dan de veel jongere pastorale werkers/sters. Met pensioen Als gepensioneerde woonde Jan vanafjuni 1994 op nieuw in Purmerend. Eerst achter het winkelcentrum in de wijk Overwhere, later in een appartementje aan de Nieuwegracht in het centrum, waar hij zich beter thuisvoelde en ook meer oude bekenden ontmoette. Het moet even wennen zijn geweest zonder pastorie en zonder huishoudster. Carla Balm vertelde, dat Jan veel discipline had voor zichzelf. Zij leerde hem koken. Hij had daar plezier in. Over zijn tweede Purmerendse periode schrijft hij: Ik heb al die jaren als heel fijn ervaren, midden tussen gewone mensen, als medeparochiaan. Hoewel de medeparochia- nen me bleven zien als kapelaan Zutt van toentertijd. Echt actief was hij niet meer in het pastoraat. Bij het 120-jarig kerkfeest in 2009 concelebreerde hij in Assendelft de feestelijke zondagse Eucharistieviering en sprak hij de parochianen een laatste keer toe. Bij het 125-jarig kerkfeest bezichtigde hij nog de foto- expositie. Terug in Waarland In 2004 verhuisde hij naar Zuid-Scharwoude, waar hij zijn intrek nam in het flatgebouw De Kardinaal. De bezoeken aan zijn zus Afie, die in Waarland in Zus Riet weet nog, hoe hij hier een eigen tuintje bijhield: met een appelboompje, druiven, frambozen, rode bessen en kruisbessen. Hij deelde daarvan graag uit, een tuin moest ook wat opbrengen, nu is er alleen nog een grasveld. Het werd allemaal anders, aldus Jan, met de bouw van vier woningen op een rij, een flat van tweehoog en een flat met penthouses erop. Dit plan bracht al gauw heel wat onrust in onze gelederen... zo een prachtig terreintje volproppen! Er werd ons te verstaan gegeven dat we er niets tegen konden ondernemen. En wij kluizenaars in Sabinahof leven hopelijk nog vele jaren in pais en vree! 50-jarig priesterfeest Ook in Waarland bleef voor Jan de wereld niet hetzelfde, hij zag deze zelfs letterlijk voor zijn ogen verdwijnen. Toch had hij het wel naar zijn zin, zoals blijkt uit zijn uit nodiging voor de viering van zijn 50-jarig priesterfeest in een zaal van Sabinahof met de bewoners, naaste familie en vrienden. In de liturgieviering om 10.00 uur was de op brengst van de collecte voor zuster Thea Lemmens, die voor heen woonde in Spaarndam, nu in Indonesië en die de zorg heeft voor een weeshuis en voor een tehuis met gehandicapte kinderen Een gave daarvoor wil ik zien als een cadeau bij dit feest. Na de viering drinken we samen (ook met de koorzan gers!) koffie met gebak en daarna een borreltje toe. het woon-zorgtehuis Sabinahof woonde, brachten met zich mee dat hij daar ook ging biljarten en weer heel wat Waarlanders leerde kennen. Na een paar jaar schreef hij zich in voor Sabinahof. Eerst voor een kamer en enkele jaren later voor een huisje met uitzicht op de akkers naast de huizen aan de Smeetsweg, richting de Sloeierd. En waarachtig, ik kreeg die toegewezen. Later hoorde ik dat ze wel een pastoor in Sabinahof wilden hebben. Nou, die gedachte nam ik op de koop toe en ik genoot daar van het heerlijke uitzicht, de mooie bloemen in het veld en mijn tuintje voor de ramen. Na ongeveer een jaar of anderhalf werden in mijn uitzicht de voetbalvelden van Con Zelo gelegd. Maar ik bleef gelukkig genieten van de prachtige zonsondergangen en de schitterende wolken partijen en. de rust!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 21