-•'F Er V j I J Jan Zutt tijdens de H. Mis van zijn 25-jarig jubileum op 12 juni 1982. 20 Meer in de geest van Zwartkruis dan in die van Simonis was Jan, aldus Carla Balm, heel gelukkig met het Vaticaans Concilie II. Hij stond de oecumenische kerk voor en deed dan ook veel samen met de Nederlands Hervormde Kerk. Hij wilde als pastoor in Assendelft dat alle personen meededen in de viering, en iedereen deed dat ook. De vieringen waren altijd één groot feest. Zijn preken waren kort en bondig. Hij kon heel goed kerkelijke teksten verbinden met de actualiteit en accepteerde de maatschappij zoals deze zich ontwik kelde. Hij deed de dingen van de kerk zonder franjes. De baldakijns konden naar de zolder. Luidende klokken waren aan hem niet besteed. Het zal ook zijn aard zijn geweest, eenvoudig en niet op de voorgrond willen treden. Voor wat hij belangrijk vond, wist hij mensen te vinden. Bijvoorbeeld voor de Kinder-nevendienst. Elke zondag was er een dienst voor kinderen in de pastorie of kleuterschool, ook in andere plaat sen. Daar werd het thema van de week behandeld. Zo deed hij dat ook met het H. Vormsel. Hij omgaf het met een maat schappelijk thema. Hij zette zich ook in voor parochiële zaken waarbij hij onrecht vaardigheid vermoedde. Dat kon om heel concrete dingen gaan zoals het regelen van een pensioen voor zijn trouwe koster. De kerk moest daarvoor desnoods maar een stuk grond verkopen, vond Jan, wat dan ook geschiedde. Naar eigen zeggen heeft hij in Assendelft met heel veel plezier geleefd en gewerkt. Ik ging ook van het standpunt uit: ‘Wil je fijn omgaan met de parochianen dan moet je ze ook kennen. Je moest weten wat voor vlees je in de kuip had.’. Nu had ik het geluk dat ik als hulp in de huishouding Riet Rijkhof had. Zij was een echte Assendelftse en kende iedereen. Haar vader was ook jaren de koster geweest. Daarbij kwam nog dat de koster, Joop Helmerhorst, met zijn gezin (vrouw en kinderen) ook op de pastorie woonde. Zodoende leerde ik snel mijn parochianen kennen. Graag ontvang ik een berichtje als je om welke reden dan ook verhinderd bent. Je doet daarmee de huishou ding die een en ander klaarmaakt vooral een plezier. Jan is op deze uitnodiging niet ingegaan. Mooier taaltje is ‘r toch niet? Een sprekend voorbeeld van Jan temidden van zijn parochianen gaf zijn Westfriese streekgenoot Theo Koomen toen deze als verslaggever van Onze Krant Kennemerland een impressie gaf van de jaarlijkse kerkeveiling in Assendelft. Hij verwerkte daarin tevens een treffend portret van de pastoor. Onop vallend staat hij tussen de menigte, een vriendelijk ogende man in een grijs pak. Dat hoofd met die bril op, die gestalte zo recht van rug, de handen bijna gevouwen, hij is óf een onderwijzer óf het hoofd van de parochie Sint Odulphus.’Ik ben Jan Zutt, zegt hij, als ik hem de hand druk. O, denk ik, je bent abuis, Koomentje. Een pastoor zal zich toch wel als pastoor voorstellen. ‘Bent u een koper’, vraag ik snel. ‘Watte? Koper? Welnee, knul, ik vérkoop. Ik ben toevallig de goeie herder, ik bedoel dus de pastoor van deze paro chie!’ Dus tóch. ‘Pastoor Jan Zutt.’ Wat is de wereld veranderd. Je mag gewoon Jan zeggen tegen de geestelijk leidsman. Ongevraagd begint hij te praten: ’Ik kom oorspronkelijk uit Waarland en sta nou zo’n anderhalfjaar in Assendelft. Ik hoop dat ik hier blij ven mag, want het is moord-volk. Wat je vandaag beleeft, een kerkeveiling als sluitstuk van de kermis, dat is toch uniek? Ik geloof dat er behalve in Assendelft alleen in Obdam nog schapen worden verkocht ten bate van de kerk.’. ‘Hoe komt u aan die dieren?’. ‘Daarover zou ik Veertien van de zestien wijdelingen van het Bisdom Haarlem van 15 juni 1957 25 jaar later in Zuid-Schermer. Boven vlnr: Dirk Brandsen, Jan Suidgeest, Jan Broersen, Ben van Sante, Jan Zutt, Sjaak Bloem, Jan van der Velden. Voor: Dirk Dekker, Kees Spiekerman, Leo Timmermans, Bertus Groot, Jan van der Plas, Piet Hoogeboom, Dirk Braakman. Album: Jan Zutt. r ■gl ■J J K dl I iTBl 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 20