NIEUWS VAN VROEGER De tweede helft van 1967 Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan 2 De kleurentelevisie: de grootste troef op de Firato. Deze kop staat boven een bericht in het Noord- hollands Dagblad van 21 september 1967. Tijdens deze internationale expositie zullen de omroepen en de NTS vele programma’s in kleur uitzenden, daar mee plaatst ons land zich vooraan in de rij van Euro pese landen. In dit jaar werd ook de eerste reclame op de tv getoond. Een hele verandering in het om roepbestel. Voor het Waarlands nieuws is een selec tie gemaakt uit bovengenoemde krant. In cursief is er iets aan toegevoegd. 1 juli Geslaagd aan de Technische school St. Willibrord te Alkmaar: metaalbewerken: Klaas Bruin. timmeren: Hans Zutt. elektrotechniek: Arie Boekel en Johan Kamper. 3 juli Na een periode van twintig jaar bij het kleuteronderwijs gewerkt te hebben, heeft mej. J. A. Kuijs gistermiddag afscheid genomen. De laatste jaren zes jaren heeft ze kunnen profiteren van de prachtige accommodatie van de St. Bernadette kleuterhof, daarvoor werkte ze in het oude jeugdgebouw. Bij de afscheidsreceptie waren pastoor J. Breedveld en leden van het schoolbestuur en ouder comité aanwezig. Als dank voor haar vele werk kreeg juffrouw Kuijs een gouden collier en een nieuwe fiets. Als haar opvolgster is benoemd mej. G. A. M. Kuijs. Zij was al geruime tijd als kleuterleidster werkzaam aan deze school. 17 juli Zondag was er een groot wielerbal in Dancing Valk met het optreden van Peter Koelewijn en zijn Rockets. In deze eerste lustrumronde van Waarland - de eerste zonder storm maar nu met een temperatuur van 230 in de scha duw - was het klimaat voor de renners allesbehalve pret tig. Van de honderd met volle moed begonnen renners moest meer dan de helft de strijd vroegtijdig staken. De winnaar van deze 90 km lange koers was de 22-jarige Cor Baars. Hij ging met een karrevracht aan premies en een grote beker na ruim twee uur inspanning naar huis. 14 september Echtpaar aan dood ontsnapt Het echtpaar P Danenberg-Jong aan de Kerkstraat 36 is door oplettendheid van hun zoon en schoondochter aan een dood ten gevolge van kolendampvergiftiging ont snapt. Het echtpaar had ’s avonds de kolenhaard aange stoken. De vochtige schoorsteen belemmerde de afvoer van gassen. Hun zoon Frans en schoondochter Urs, die naast het echtpaar woonden, kwamen op visite en zagen hun ouders versuft in de kamer zitten. Boven vlnr: Atie Groen, Sien Dekker-Kuijs, moeder Petronella Kuijs-Baltus, juffrouw Jo Kuijs, Corrie Danenberg- Leegwater, pastoor J. Breedveld, Cor Dekker Andrz., Jan Bruin Czn.. De namen van de kinderen zijn bij ons niet bekend. Kunt u ons daarbij helpen?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 2