Deze foto heeft altijd ingelijst in zijn huiskamer gestaan. 18 De pastoor snapte er niets van. Maar ja, die snapte wel meer niet. In augustus 1968 kwam het bericht dat hij was benoemd tot kapelaan in Purmerend. Bij het afscheid op de pastorie in de Lie wilde de pastoor me eerst geen hand geven. Maar daar heb ik hem toch toe gedwongen, omdat hij dat volgens mij niet kon maken. Zo kwam er een eind aan zeven leerzame maar niet gemakkelijke jaren. In de winter van 1967 kreeg hij een telefoontje van de bisschop, dat inhield dat hij nog een poosje geduld moest hebben, de komende zomer zou hij een nieuwe parochie krijgen. Zoveel uithoudingsvermogen had hij wel. Hij deed nog gewoon de huisbezoekjes en trouwtjes, waaronder dat van Gerard van der Reep en Carla Balm, die in het koor zong en hem ook bekend was als jeugdleidster. Zijn leven lang bleef hij met hen bevriend. Hij doopte hun kinderen en ging samen met hen en andere vrienden erbij met vakantie, tot in Spanje en Portugal toe. Jan in zijn tentje, later met een eigen kleine caravan. Terugkijkend zegt Carla: Jan was een man van sfeer en gezelligheid. Met Sinter klaas had hij de mooiste surprises, hele bouwwerken maakte hij. Hij zocht én gaf gezelligheid. Ons is het altijd opgevallen hoe ontzettend goed hij kon omgaan met kinderen. Hij heeft een gezin gemist. In het laatste jaar van zijn aanstelling in Haarlemmer- liede-Spaarndam heeft hij zijn rijbewijs gehaald. Ik kocht een derdehands Volkswagen. Wat was ik daar gelukkig mee, niet meer op die kouwe brommer. Anderhalf jaar voordat hij uit deze parochie vertrok, besloot hij tot een andere slaapplaats. Hij kocht in Spaarndam een bed en zette dat op het zoldertje van de kerk aldaar. Parochianen waren gastvrij. Ik kwam dikwijls bij Ome Frans en tante Ria Verstraaten, voor al in het weekend. Daar at ik dan en bleef er slapen. Zij zorgden uit de kunst voor me en we gingen ook nogal eens een ritje maken met zijn auto. Jan Zutt in Ghana Sjaak Nootebos, vakantie- en kaartvriend, reisde in juni-juli 1972 samen met Jan Zutt door Ghana: ’Pater Johan Mensink bracht ons met zijn stoere VW in grote rode stofwolken naar zijn thuisbasis Nkwanta, een dorp in de bin nenlanden van Ghana, ver van de bewoonde wereld. Bij onze bezoeken aan diverse buitenstaties werden ook Jan en ik gezien als fathers. Het welkom was overal hartelijk, met enig ceremonieel: toespraakje van de chief, plengoffer door de fetish-priest en soms een dansje door een kleurig geklede dansgroep. Jan was soms wat bezorgd over de uitwerking van de lokale gerechten, maar onze spijsvertering sputterde zelden.Een tournee langs Johans collega- missionarissen leerde ons dat het destijds al niet meer ging om zoveel mogelijk zieltjes te winnen, maar meer om het dopen van de cultuur. Verminde ren van de alomtegenwoordige angst voor (meestal boosaardige) fetish-geesten en terugdringen van on gewenste dju-dju-praktijken, leek ons heel zinvol. De paters bevorderden overal de gezondheidszorg en het onderwijs. Elmina Castle confronteerde ons met het niet zo roemrijke verleden van de Hollandse slavenhan del. In de haven van Cape Coast krioelde het van de ranke houten vissersbootjes. De visjes werden onmiddellijk gerookt en de geur daarvan bleef nog lang in onze neus hangen. Overal waren kleurige, levendige markten, waar vrouwen de scepter zwaaiden. Na vier onvergetelijke weken keerden we met rijke herinneringen terug naar Nederland.’ Mgr Th. H. J. Zwartkruis, bisschop van Haarlem (1966-1983) feliciteert Jan Zutt met zijn koperen priesterjubileum, Purmerend, december 1969. Links: moeder Suze Schuit. Album: Jan Zutt. T Y's WW mbmL w-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 18