lgp= v- De bakkerij aan de Veluweweg eindjaren zestig. 11 Met steun van het personeel Na de lagere school ging Jaap naar de ambachts school in Schagen om voor bakker te leren. Ongeveer een maand zat ik daar, toen kreeg mijn vader een hersenbloeding. Zo erg zelfs dat hij weer moest leren lopen, lezen en schrijven. Werken kon hij toen niet. Er brak een zware tijd aan voor ons gezin. Gelukkig was er steun van het personeel, Cor Vreeker en Gré Jaspers, zodat het werk in de bakkerij en de winkel door kon gaan. Na een jaar ging het wat beter met Jaap en Niek op de ambachtsschool in Schagen. vader; hij kon z’n vak weer redelijk uitoefenen en muziek spelen ging weer goed. Nadat Jaap zijn opleiding had afgemaakt, kon hij bij zijn vader aan het werk. Hij herinnert zich nog: De bakkerij van Cor Jongkind aan de Kerkweg was jaren geleden overgenomen door Bertus Busker en toen deze stopte, namen wij een deel van zijn klanten over. Vanwege de gezondheid van zijn vader kreeg Jaap vrijstelling van militaire dienst. Niek bezocht eveneens de ambachts school in Schagen en daarna, toen de knecht wegging, werkte hij ook bij zijn vader. Hij moest wel onder de wapenen en na anderhalf jaar, toen zijn diensttijd erop zat, ging Niek te werk bij bakker Baltus in Bergen. Niek vertelt: In 1970 stopte Lou Groen met broodbak ken, daardoor werd onze klantenkring groter en ik kwam terug naar Waarland. Er gebeurde nogal wat. Opoe Beemsterboer verhuisde naar Sabinahof en mijn ouders naar hun nieuwe woning naast de bakkerij (nu: Veluwe- weg 17a). Jaap trouwde met Carla Klaver en ik met Elly Zutt. De winkel werd aangepast en gemoderniseerd en mijn broer en Carla kwamen achter te wonen. Ook werd de bakkerij verbouwd. Er kwam een nieuwe oven. Deze werd gestookt op olie en had een capaciteit van 160 broden, tweemaal zoveel dan de oude. Een paar jaar later kregen we gas en toen werden de branders in de oven aangepast. waren de spouwers. We maakten ze van beschuitdeeg waar doorheen anijszaad was gedaan. Ze werden gegeten met flink boter en suiker. Niek en ik mochten ze verkopen; bij som migen wel twintig of meer. Van elke spou- wer mochten we een paar centen houden. Zo verdienden wij ons kermisgeld. Niek weet nog: Jaap en ik waren een jaar of tien, toen hielpen we al mee met venten of wat nabrengen. Het kwam voor: twee kadetjes naar de Sloeierd. Het ging ook weleens fout. Ik bracht vier broden bij Jan Bruin in het pad bij de Hogebrugweg. Onder de middag kwam één van de jongens van bakker Groen de broden bij ons terugbrengen. Want het was onze dag niet. En wat gebeurde er toen Rond vier uur kwam diezelfde jongen van Groen bij ons vier broden halen, omdat hij tekort had bij het venten. Het feest ging mooi niet door. Wij hadden ook weleens tekort en dan werd ook brood bij een andere bakker gehaald. Soms zelfs in Noord- Scharwoude. Maar ik vertelde dan niet dat ik er een van Beemsterboer uit Waarland was. Beemsterboer BV Toen Jaap en Niek begin jaren zeventig jaren de zaak wilden overnemen, werden de bakkerij en winkel ondergebracht in Beemsterboer BV met als eigenaren Piet Beemsterboer en zijn zoons Jaap en Niek. Dit gebeurde in 1973. Over deze periode vertelt Jaap: Toen moeder in 1974 overleed, brak er voor vader een moeilijke tijd aan. Geregeld was hij in de bakkerij om een praatje, maar hij hielp ons ook. Hij stond dan aan de grote tafel om gebak te maken, waaronder tompoezen, één van onze specialiteiten. Want stilzitten, dat was niets voor hem. Gelukkig ontmoette hij enkele jaren daarna Tiny Bekker, fW- j a/

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 11