Toendertoid Woord vooraf Inhoud: Woord vooraf 1 2 Gesloopt in juli 2017 4 5 15 24 32 Oplage: 625 exemplaren. Druk: Zeeman Reclamegroep BV Namens de redactie, Jan Houtenbos. 1 lid: Werkgroep: Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever Naast de vele goede reacties op Toendertoid 51 zijn er ook twee opmerkingen gekomen over verkeerde namen bij de foto’s. Op pagina 10 is het geen Afie van der Eng maar Trien Bruin-Kuijs. En op de laatste pagina bij het koersballen Corrie van Duin-Appelman. Hierbij nogmaals hartelijk dank voor uw reactie. Correspondentieadres: Bloemstraat 24, 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl Het historisch tijdschrift Toendertoid verschijnt twee keer per jaar, onder redactie van Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan; corrector Siem Bakker. Copyright 2017 Voor het overnemen van artikelen of gedeelten daarvan is schriftelijke toe stemming nodig van Waarland van Toen. Heeft u dat nu ook? Naarmate de jaren vorderen, lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Veranderingen in de wereld en ook in Waarland. Onze stichting probeert deze veranderingen vast te leggen. Wij schrijven verhalen over onze geschiedenis, zonder uw hulp gaat dat niet. Wij mogen van geluk spreken dat we uw medewerking steeds hebben gekregen. Zoals in deze Toentertoid, waarin wij speciale aandacht hebben voor bakkerij Beemsterboer. Honderd jaar geleden durfde Jaap Beemsterboer het aan om in Waarland een brood- en banketbakkerij te beginnen. Een eeuw later staat deze zaak nog steeds op dezelfde plek. Verder leest u over pastoor Jan Zutt, de voorlaatste wijdeling in onze parochie. De laatste was pater Kees Bruin, die op 1 april 2017 zijn vijftigjarig priesterfeest heeft gevierd. Nic Slagter schrijft over onze jeugdbeweging, aangevuld met mooie foto’s. Als afsluiting vindt u een fraaie foto van de jeugdraad uit 1980. Het is weer een skoftig mooi nummer geworden en wij wensen u veel leesplezier. Reacties of aanvullingen horen wij graag van u. Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Nieuws van vroeger De tweede helft van 1967 De bakkers van Beemsterboer honderd jaar Jan Zutt, priester in een veranderende wereld (II) Uit het verleden maar niet vergeten De jeugdbeweging (V): De Rakkers, deel 1 De contributie bedraagt 14,00 per jaar. NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 52 1 november 2017 Bestuur: voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Houtenbos

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 1