JAAR De zonne bloem richt aan het zonlicht haar groeikracht. (Alex van Waijenburg) 6 Op zondag 17 oktober 2016 vierde de afdeling Waarland van De Zonnebloem haar 40-jarig jubileum. Tijdens deze feestmiddag werden verschillende trouwe leden in het zonnetje gezet. Veel waardering was er voor de voorzitter Anke Vreeburg, die de toekomst toch enigszins somber inzag. Ik ben sinds 1978 betrokken bij De Zonne bloem en ben met mijn 59 jaar de op één na jongste vrijwilliger. Hiermee heb ik m’n grootste zorg genoemd. In dit artikel komen zes (oud)-bestuurs- leden aan het woord. Vanafjanuari 1946 werd dagelijks speciaal voor zieken en gehandicapten het programma Radio- ziekenbezoek de Zonnebloem uitgezonden. Het werd gepresenteerd door Alex van Waijenburg. In december van dat jaar begon hij de actie Zon in de schoorsteen met een oproep om met sinterklaas een leuk presentje met een hartelijk briefje en eventueel een rijm te bren gen naar een zieke of gehandicapte. In januari 1949 werd de stichtingsakte van De Zonnebloem opge maakt met als doelstelling: Een samenleving creëren waarin plaats is voor gezonde en zieke mensen. En mensen met een handicap jaarlijks een onvergetelijke dag of vakantie te bezorgen. Van Waijenburg heeft tot 1968 ruim vijfduizend radioprogramma’s verzorgd. Hij sprak in zijn uitzendingen nooit over zieken maar altijd over vrienden. In Waarland Midden jaren zestig werden tegenover de r.-k. kerk acht bejaardenwoningen gebouwd. Dit was de start voor een middelgroot bejaardencomplex in Waarland. Op 10 juni 1970 was het zover; toen vond de opening plaats van het verzorgingshuis Sabinahof. Vanaf die tijd hoefden degenen die niet-zelfstandig konden blijven wonen, niet meer naar een tehuis in Schagen, Tuitjenhorn of elders. Want met de zesentwintig kamers van Sabina hof was er voor hen voldoende huisvesting. Ook werden bij het grote huis nog tien aanleunwoningen gebouwd. De bewoners van Sabinahof en van de huisjes en ook de ouderen die nog zelfstandig woonden, kregen toen voldoende gelegenheid om aan diverse activiteiten mee te doen. De Bejaardenbond organiseerde soosmiddagen met klaverjassen, sjoelen, biljarten en handwerken. Men kon zingen onder leiding van Arie Zutt en er was één of tweemaal per week een H. Mis in de zaal van Sabinahof. Genoeg zou men zeggen. Maar toch waren er zieken, mensen die weinig bezoek kregen en mensen die aan huis gekluisterd waren. Voor hen kon De Zonnebloem iets gaan betekenen. Eén van de eerste bestuursleden was de heer J. Salari, toen directeur van Sabinahof. In de W4 van 6 november 1976 staat: Onlangs mochten enkele inwoners van Waarland een ontspanningsmiddag van De Zonnebloem in Den Helder meemaken. Heel enthousiast waren ze over het werk van deze liefdadigheidsinstelling en sinds twee weken is er ook een bestuur in ons dorp ge komen; bestaande uit de dames T. Bakker-Blankendaal, T. Groot-Noordstrand, N. Nieuwboer-van Baar en A. Slijkerman en de heer J. Salari. Onze eerste actie is ’Zon in de schoorsteen’, waarbij met sinterklaas een pakje naar een zieke of alleenstaande bejaarde wordt gestuurd. Wilt u hieraan meedoen, gaarne een berichtje aan één van onze bestuursleden. Er zijn verschillende plakboeken met daarin veel foto’s en knipsels uit kranten en de W4 bewaard gebleven. Er ontbreken echter verschillende notulen en daarom is gekozen voor een persoonlijke benadering van zes Naar de Keukenhof1982. Vlnr: Hendrik Kramer, Els Dekker, Siemen Zutt Pzn. zich altijd naar de zon en ontleent 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 6