Een reactie op Toendertoid 48 4 Jan Beemsterboer overleed op 80-jarige leeftijd op 18 december 1973 en z’n vrouw Trien van Stralen op 15 maart 1975. Ze werd bijna 81 jaar Robijnen huwelijken: 1 juni: J. Stoop en H. C. Stoop-Kager, Slootgaardweg 33. 6 juni: G. Borst en J. Borst-Schuijt, Veluweweg 60. 1 juli: C. van Ophem en A. C. van Ophem-Entes, Bernardstraat 21, Schagen. Zilveren huwelijken: 15 april: J. van der Fluit en M. van der Fluit- Hoogeboom, Veluweweg 47. 6 mei: P Beemsterboer en G. Beemsterboer-Vreeker, Veluweweg 15. 3 juni: C. Hoebe en B. A. Hoebe-Oudhuis, Hogebrugweg 3. 24 juni: J. Broersen en B. Broersen-Zutt, Weelweg 3. Koperen huwelijken: 9 april: P Jongkind en J. Jongkind-Dekker, Kerkstraat 15. 17 mei: B. Stoop en J. Stoop-de Jong, Kerkstraat 75. 27 mei: A. Moras en D. A. M. Moras-Dekker, Oostkade 33. 17 mei Na elf jaar voorbereiding is gisteren door burgemees ter V. Nolet een gedeelte van de nieuwe katholieke lagere school St. Jan geopend. Het door architectenbu reau Overtoom uit Alkmaar ontworpen gebouw zal in de toekomst met zes lokalen worden uitgebreid. 13 juni De heer A. G. Klaver, hoofdingeland van het water schap Waarland, heeft tijdens een algemene vergade ring zijn functie als bestuurslid neergelegd. Voorzitter W. Dekker richtte in een toespraak woorden van lof Bij het onderschrift van de foto van het uitje van de mid denstand op blz. 4 is het Annie Groen-Van Langen en niet De Langen. Jan Jaspers uit Tuitjenhorn mailde: Op de foto is het niet het echtpaar Jo van der Gulik maar het echt paar Cor Jaspers. Mijn oom was aannemer van metsel werken in Waarland. Hij emigreerde met zijn gezin in 1952 naar Amerika en heeft voornamelijk in Florida gewoond. Daar had hij hetzelfde vak. In 1967 is hij gescheiden van zijn vrouw en sinds die tijd woonde tante Agaath weer in Nederland, waar ze is hertrouwd. 21 juni Afscheid dokter J. Achterberg Het bericht van het a. s. vertrek van dokter Achterberg uit Dirkshorn verspreidde zich gisteren als een lopend vuurtje. Gedurende 12% jaar heeft hij zijn praktijk uitgeoefend op een manier die zeker alle lof verdient. Zijn opvolger wordt dokter P. Koolhaas. tot de heer Klaver, die gedurende bijna 25 jaar zitting heeft gehad in het polder bestuur. Eerst van de Slootgaard-, na de verkaveling in 1953 van de Slootwaard- polder, en sedert 1965 van het water schap Waarland. Arie Klaver trouwde in 1932 met Agie Zut. Ze kregen tien kinderen. Bij de geboorte van hun laatste kind overleed Agie. Ze woonden toen in de Slootgaard (nu: nr. 38). Arie huwde voor de tweede keer met Wies Koevoets. Het viel voor haar niet mee om te wennen in een groot gezin en op het Westfriese platteland. Heel wat anders dan wat ze gewend was in Loosduinen. Arie en Wies kregen een zoon. In 1965 verhuisden ze naar de Jonkerstraat 18. Hij was een man van standvastigheid. Jarenlang was hij be stuurslid van de polder en de banne en ook 40 jaar koor zanger. In 1975 ontving hij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. In datzelfde jaar was hij ook een kwart eeuw bestuurslid van de bank. Op 21 maart 1979 overleedAdrianus Gregorius Klaver. Hij was toen 74 jaar. Op de foto uit 1952. Vlnr: Senja, Agaath Beerepoot, José, Cor Jaspers, Hans. Hans is projectontwikkelaar en woont nog steeds in Florida. V- JXp A A

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 4