ZIEKENFONDS BEROEP BODE, EEN VERDWENEN Gerard Tesselaar 24 In de afgelopen vijftig jaar zijn er verschillende beroepen verdwenen. Eén ervan is dat van de ziekenfondsbode. Wekelijks of maandelijks kwam hij langs om de premie van de ziekteverzekering op te halen en het bedrag werd dan afgedragen aan een verzekeringsmaatschappij. M’n vader Niek Tesselaar was naast ziekenfondsbode ook tuinder met driekwart bunder land. Hiervan had hij extra inkomsten. Goed beschouwd hadden de oude ambachtsgilden in de middeleeuwen al een soort verzekering. Met een ziekenkas, ook wel gildenbussen genoemd, konden de gilden hun leden financieel opvangen bij ziekte of ongelukken, die overal in de bouw voorkwamen wegens de gammele steigers van die tijd. De eerste echte ziekenfondsen ontstonden rond 1780 toen verzekeringsmaatschappijen voor mensen met een laag inkomen aantrekkelijke verzekeringen aan boden. Een verzekering voor ziekenhuisopname kwam pas veel later. Rond 1940 was grofweg tweederde deel van de Nederlandse bevolking in meer of mindere mate verzekerd tegen medische kosten. Tijdens de bezetting werd een zorgverzekering voor alle Nederlanders verplicht. Vanuit Duitsland werd toen het Duitse Krankenkasse ook in Nederland in gevoerd. Vanaf dat moment werd iedere werknemer onder een bepaald inkomen verplicht lid van dat zie kenfonds. Na de bezetting besloot men het ingevoerde systeem van verplichte zorgverzekering te handhaven. Bovendien werd de dekking van de basisverzekering aanzienlijk uitgebreid. Verplichte of vrijwillige verzekering De ziekenfondsbijdrage werd voor een groot deel van het loon ingehouden. Het andere, een veel kleiner deel, werd bijgedragen door de werknemer. Er was geen verplichte verzekering voor zelfstandigen. Zij konden zich vrijwillig verzekeren of bij het algemeen Van vader op zoon Mijn grootouders Tesselaar verhuisden in 1913 van Kalverdijk naar Zijdewind. Hun boerderijtje stond vlakbij de koeienkerk met aan de ene kant het café Landmans Welvaren en aan de andere kant het kruide- nierswinkeltje van Van Buren. Opa Kees Tesselaar had een tuinderijtje en was agent van De Goudse ofwel de N.V. Goudsche Maatschappij van Ziekenhuiskosten en ongevallenverzekering (M.VZ.). Voor deze maatschappij haalde hij de premies op. Opoe Trien Koemeester over leed in 1939 en opa Kees Tesselaar in 1973. Hij bereikte de respectabele leeftijd van 102 jaar. ziekenfonds of bij een particuliere ziektekostenverzeke raar. Veel kleine verzekeraars fuseerden toen tot grote verzekeringsmaatschappijen, wat het aantal verzekerings ondernemingen in Nederland terugbracht van ruim 200 tot enkele tientallen. Deze situatie heeft standgehouden tot 1974, toen het algemeen ziekenfonds werd opgehe ven en er een geheel nieuw stelsel werd ingevoerd. Het beroep ziekenfondsbode verdween, omdat alle betalingen via bank of giro werden voldaan en informatie schrifte lijk of telefonisch werd geregeld. Toen mijn ouders, Niek Tesselaar en Marie Groen, in 1937 trouwden, nam mijn vader het baantje bij De Goudse van opa over. Hij was dat jaar begonnen als zelfstandig tuin der. De woning waar mijn ouders na hun huwelijk introk ken, was een tuindershuis met een flinke zgn. bonenzol der. Het adres was toen: Slootgaardweg 209, Gemeente Oude Niedorp, post Dirkshorn. Hij huurde het huis met een halve hectare grond van het bestuur van het Rooms Katholiek Jongensweeshuis uit Amsterdam. Een kwart hectare land lag naast het erf en het andere kwart bestond uit drie akkertjes achter het land van buurman Bleeker. Dit was zogenaamd los land, dat alleen met een bootje te bereiken was. Daarnaast huurde pa nog een kwart hectare land in de Schagerwaard en één hectare in de Leienpol- Opa Kees Tesselaar op de Zijdewinder kermis in 1961.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 24