Trouwfoto Truus Bos en Freek Stoop, 11 mei 1934. Piet Groenhart. 22 lijk in 1946 gestorven. Regelmatig kwam dokter bij haar langs. Mijn vader kon het goed met hem vinden. Even als dokter Groenhart verleende mijn vader in de oorlog onderdak aan onderduikers. Het was hier een rustige omgeving. Toch was het niet zonder gevaar als je goed bedoelde hulp bood. Op een avond in de winter van ’44 -’45 klopte dokter op de achterdeur. Hij zocht een onderduikadres voor mevrouw Valve Flu-Targama. Zij was de vrouw van dokter Hans Flu uit Leiden, oud-studie- genoot van Piet Groenhart. Een paar dagen heeft ze hier een veilige plek gehad en is daarna weer vertrokken. Doortastend en vooruitstrevend Tinie Stoop vervolgt haar verhaal: Dokter Piet Groenhart heeft een keer mijn moeder op een bijzondere wijze ge holpen. In 1945 heeft zij bij de geboorte van mijn broer Ton een zware bevalling moeten doorstaan. Ruim een jaar later raakte zij weer in verwachting. In 1947 werd het kind te vroeg geboren en is het direct overleden. Na de bevalling mocht moeder niet meer vervoerd worden. Zij kreeg via een infuus bloedtransfusie toegediend. Dokter Groenhart improviseerde een verantwoorde ver- pleegruimte in de slaapkamer en hing de infuuszak aan een balk. Mijn moeder had trombose en dokter Groen- hart had een speciaal medicijn voor haar uit Amerika laten overkomen, dat hier nog niet te krijgen was. Hoe wel het grootste gevaar voorbij was, bleken de proble men nog niet beëindigd. Het toegediende medicijn was nog zó nieuw dat men nog niet alle bijwerkingen ervan kende. Dagenlang heeft hij over haar gewaakt en is er bijna dag en nacht bijgebleven. Helaas heeft zij nog ruim negen maanden last gehad van kwalijke wonden op haar benen. Daarna was mijn moeder geheel hersteld. Dokter Groenhart was heel kundig op dit gebied. Toen hij hoorde dat mijn moeder weer in verwachting was, kwam hij regelmatig langs om te informeren hoe het met haar ging. In 1950 is mijn jongste zus Trudie zonder enige problemen geboren. leefomstandigheden en het verdriet om het verlies van zijn zoon, die zo lafhartig was vermoord, stierf hij ge heel uitgeput op 61-jarige leeftijd op 19 december 1945. (Bron: Inger Schaap in Trouw. Het begin van de gebeurtenissen in 1947 kan ik mij nog heel goed herinneren, want ik werd door mijn vader op gehaald van de nonnenschool in Bergen. Hij vertelde mij dat het niet goed ging met moeder en dat ik mee moest. De gedachte hieraan maakte zo’n diepe indruk op mij dat ik het op dat moment nauwelijks kon verwerken. Ik was nog maar twaalf jaar toen ik stopte met school en mijn Drama in Leiden Op dinsdag 3 januari 1944pleegde het verzet een aanslag op de NSB-er Willem Diederix, hoofd van het Arbeidsbureau te Leiden. Hij raakte zwaar gewond en overleefde de aanslag ternauwernood. Als represaille maatregel van de Duitsers werden de dag daarop 35 burgers opgepakt en overgebracht naar het politiebu reau. Drie van hen, dr. Christiaan de Jong, conrector van het Stedelijk Gymnasium, Harmen Douma, voorzitter van de Eerste Leidse Schoolvereniging, en huisarts Hans Flu werden diezelfde avond nog door de Duitsers geliquideerd. Hans Flu was toen 31 jaar oud. De ande ren werden de volgende dag overgebracht naar kamp Vught of naar Sint Michielsgestel. Deze represaillemaat regel stond bekend onder de codenaam Silbertanne. In september 1943 was op grond van een Reichssache- befehl in Berlijn besloten dat politieke moorden, zoals op NSB-ers, ten sterkste moesten worden bestreden. Na elke moord zou een aantal Nederlanders uit intellectuele kringen die als vijanden bekend stonden, geëxecuteerd worden. De vader van Hans Flu, hoogleraar dr. Paul Christiaan Flu, die in augustus 1942 al onder huisarrest was geplaatst vanwege zijn verzet, is die bewuste dag samen met die 35 burgers ook opgepakt, en naar een concentratiekamp gebracht. Als gevolg van de slechte 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 22