Toendertoid Woord vooraf Inhoud: Woord vooraf 1 Nieuws van vroeger 2 lid: Een reactie op Toendertoid 48 4 Een vondst aan de Veluweweg 5 40 jaar: De Zonnebloem 6 13 21 Nog meer steppers 23 24 Oplage: 625 exemplaren. 26 Van Onze Niewe Kerk 27 28 Druk: Drukkerij Gerja bv, Waarland. Met makelaar en betegeld portiek 31 Uit het verleden maar niet vergeten 32 N. Slagter, voorzitter 1 Werkgroep: Trijnie Agenant-Stoop Els Dekker-Venneker Elly de Jong-van der Fluit Ella Moras-Bakker Ton Wever Vorig jaar vierde Waarland van Toen haar vijfentwintigjarig bestaan met een druk bezochte najaarsmiddag, een tentoonstelling met kermisfoto’s en een extra editie van Toendertoid met veel verhalen en foto’s over dit thema. We kijken hier met veel voldoening op terug en hartelijk dank dat alles zo goed door u ontvangen is. Maar na dit jubileum keren we weer terug naar de orde van de dag met deze Toendertoid; hierin bijdragen over dokter Groenhart, pastoor Jan Zutt, de ziekenfondsbode van vroeger en het laatste deel van het dagboek van Geertje Zutt-Borst. Ook aandacht voor het huis Veluweweg 33, wat leidt tot de constatering dat er, na een lange periode van stilstand, weer bouwactiviteiten in ons dorp zijn. Met binnenkort de opening van supermarkt Deen, een verrijking voor Waarland en van groot belang voor de leefbaarheid. De najaarsmiddag is op zaterdag 28 oktober 2017 in het Waarlands Dorpshuis. Aanvang 14.00 u. Heel veel leesplezier en mocht u opmerkingen hebben, dan horen we die graag. Het historisch tijdschrift Toendertoid verschijnt twee keer per jaar, onder redactie van Jan Houtenbos en Piet Kleverlaan; corrector Siem Bakker. Copyright 2017 Voor het overnemen van artikelen of ge deelten daarvan is schriftelijke toestem ming nodig van Waarland van Toen. Stichting Waarland van Toen opgericht 7 oktober 1991 Jan Zutt, priester in een veranderende wereld (I) Ziekenfondsbode, een verdwenen beroep Twee onvergetelijke artsen uit Dirkshorn Reacties op nummer 49 en het kermisnummer Uit het dagboek van Geertje Borst-Zutt (VIII) De contributie bedraagt 14,00 per jaar. NL15RABO0155905848 ISSN: 1382.4473 nummer 51 1 mei 2017 Correspondentieadres: Bloemstraat 24, 1738 CK Waarland p.kleverlaan@planet.nl Bestuur: voorzitter: Nic Slagter secretaris: Piet Kleverlaan penningmeester: Els Bruin-Danenberg elsbrda@hetnet.nl Jan Houtenbos

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 1