■I 18 Piet Hoogenboom, één van deze reünisten, herinnert zich Jan nog als schoolgenoot op de seminaries Hageveld en Warmond. Twaalf jaar ben ik met hem opgetrokken. Onze klas begon met 110 leerlingen in september 1945. U begrijpt datje niet met iedereen bevriend raakt. In West- woud ben ik nooit geweest. Jan was een prettige klasge noot en gemakkelijk in de omgang. Hij verloochende zijn Westfriese afkomst niet. Ik vond dat plezierig om naar te luisteren. Eens had hij een klein rolletje bij een toneel stuk. Eén zinnetje bleef nog heel lang rondzingen: ‘Komt er nog muziek bij? Uitgesproken in zijn eigen dialect. Jan Zutt met naast hem moeder Suze Schuit en opoe Maria Schuit-Plak op weg naar de Sint- Wulframkerk. Album Jan Zutt. Studiefonds H.J. van Deursen, President van het Seminarie, richtte op 18 juli 1952 een verzoek aan alle ouders om financiële medewerking. Zolang mogelijk hebben wij vermeden het kost- en studiegeld, dat nog steeds, evenals vóór de oor log, gesteld was op f500, - jaarlijks, te verhogen. Met wijwatersbakje en enkele schilderij tjes. Liefst religieuze, en zeker geen mondaine voorstellingen. Directeur van het Philosophicum in de tijd van Jan Zutt was J.G.M. Wil lebrands, geboren in Bovenkarspel, de latere aartsbisschop van Utrecht. De notulen van de docentenvergaderin gen zijn in de jaren 1950-1953 mede door hem als voorzitter ondertekend. Zijn handtekening staat direct onder de naam Jan Zutt, als deze gezien de alfabetische volgorde weer eens als laatste een kritische opmerking krijgt. Het is commentaar van pedagogische aard zoals het geregeld klinkt in deze vergaderingen. In 1952: Is in zijn eigen voordeel veranderd maar moet nog meer een kerel worden. In januari 1953: Doet nog steeds niet mee aan openbaar gebed en zang in de kapel ondanks de ernstige raad dit ook te doen. Eigenwijs en stijfhoofdig. En tot slot in juni van dat jaar: Is wat bijgedraaid, maar blijft een tikje stijfhoofdig. Geen wonder, denk je dan, dat Jan Zutt onder het toezicht van de Westfriese directeur en voorzitter Wille brands voor zijn studie filosofie en zijn vorming als priester een jaar meer de tijd heeft gekregen. Zijn vier theologie- jaren zijn verder normaal verlopen. Grootseminarie Warmond Nadat de studenten hun lagere studies in Heemstede had den voltooid, begonnen ze in Warmond aan hun tweeja rige filosofie-studie, gevolgd door vier jaar theologie. Zo scherp verdeeld was het bij Jan niet. Tijdens zijn derde jaar in Warmond van septem ber 1952 tot juli 1953 volgde hij uitgebreid filosofie en in beperkte mate theologie. De filosofiestudenten waren nog gewoon in burger. Hun eigen toog droegen zij alleen wan neer ze als acoliet in de kapel assisteerden. Ze woonden op een eigen kamer, maar elkaar bezoeken was streng verboden. Ook dat wat ze zelf bijdroegen aan de inrichting ervan was streng geregle menteerd en hield niet veel meer in dan een bureaustoel, kastgordijn, bedsprei, asbak, wekkerklokje, kruisbeeld, een Na de wijding op 15 juni 1957 arriveert Jan Zutt op dezelfde dag in Waarland, waar burgemeester Henricus Nolet hem aan de parochiegrens begroet. Rechts moeder Suze. De chauffeur van de Buick is Co van der Gulik. Album Emma Zutt-Bruin.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 18