t 1 17 Heemstede Aangezien Jan de zesde klas in Heemste de pas in juli 1950 afsloot, moet hij ook Het afscheid van Warmond. Album Jan Zutt. Op zaterdag 15 juni 1957 is Jan Zutt tot priester gewijd in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem. Album Jan Zutt. De hier genoemde reünie heeft er ook toe geleid dat bij deze groep de oorlogsjaren weer bovenkwamen, opgete kend in het bisschoppelijke blad Samen Kerk: Hageveld was bezet door de Duitsers en de regent en zijn leraren probeerden alles te laten doorgaan door de studenten op vele locaties in het bisdom onder te brengen. Zo zat er ook een groep in Westwoud en Venhuizen. Drie leraren, geassisteerd door de plaatselijke pastoors en kapelaans, gaven alle vakken! Het laatste jaar van de oorlog stond Hageveld helemaal op non-actief. hier vertraging hebben opgelopen. Na de tweede klas te hebben moeten overdoen, gebeurde dit ook met de derde klas blijkens aantekeningen op zijn persoonskaart. In juli 1947 ging hij, niet zonder een kritische opmerking van een docent, over naar de vierde klas. Bij de vijfde klas staat bij Kerstmis 1948 genoteerd dat zijn avondgebed beter zou kunnen, maar dit heeft niet belemmerd dat hij in juli 1950 zijn gymnasiumopleiding heeft voltooid. Het is gissen naar zijn persoonlijke herinneringen aan het naoorlogse Hageveld. Toch heeft hij zich een enkele keer wel hierover uitgelaten zoals bij een bezoek aan Hage- veld in 2007 samen met acht medewijdelingen uit 1957. Helemaal gelukkig was hij niet met de gekozen plaats voor de reünie, vertelde hij op de dag van zijn 50-jarig priesterfeest in Waarland tijdens de liturgieviering in woon-zorgcentrum Sabinahof. Men vond het zeker bij zonder dat er zoveel tegelijk 50 jaar priester waren en dat moet dan ook nog in het kerkblad Samen Kerk. We hebben er wat bijgepraat en rondgekeken en toen lekker gegeten in het restaurant Groenendaal. Het was een ge zellige dag en fijn om elkaar weer eens te ontmoeten. Maar ik had het fijner gevonden als we samen waren gekomen in Warmond, de plaats van het vroegere grootseminarie. Daar had ik niet alleen fijnere herinneringen liggen, maar na Warmond zijn ook de vijftig jaren begonnen, die we nu achter de kiezen hebben. Van juli 1944 tot september 1945 bleven alle leerlingen thuis. Het is de periode van de invasie, de bevrijding van het zuiden, de hongerwinter in het noorden en de capitula tie. Volgens Riet werkte Jan toen graag mee op de tuinde rij. Hij hielp bij het sorteren en het uitventen. Zo leerde hij de liefde voor het tuindersvak. We hadden thuis veel konij nen en ook daar zorgde hij graag voor. Jan heeft zelfs een keer een prijs gehaald met de mooiste en grootste gefokte Vlaamse reus. ‘As je maar gewóón bloift’, had vader ooit tegen hem gezegd, toen hij op studie ging. Zo gauw Jan in zijn studietijd thuis was, sprak hij Westfries. Over het gedwongen verblijf thuis bracht pastoor Velse- boer een gunstig rapport uit, hoewel een leraar uit Lisse, aldus zijn buurjongen Piet Noordstrand, bij zijn bezoek aan Jan hem een standje had gegeven voor zijn gebrekkig huis werk in plaats van hem ondersteuning te geven en aandacht te besteden aan zijn vader, die zo ziek was dat hij nog in hetzelfde jaar zou overlijden. Bij zijn studieresultaten van 1944-1945 staat alleen de beoordeling van de pastoor vermeld: gedragingen zeer stichtend. Met studie en landarbeid tijd nuttig besteed. Vox populi: toekomstige goede priester. In precies dezelfde bewoor dingen heeft de pastoor gerapporteerd over het gelijktijdige verblijf thuis van Herman Stam. Zijn seminarie-tijd staat beschreven in Toendertoid nr. 47.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 17