VERANDERENDE WERELD (I) JAN ZUTT, PRIESTER IN EEN Siem Bakker Anders dan de meeste andere priesterzonen van de Wulfram-parochie was Jan Zutt geen lid van een orde of congregatie, maar is hij altijd pastoraal werkzaam geweest in dienst van het bisdom Haar lem. Na zijn wijding in 1957 was hij kapelaan in Nes aan de Amstel, Noord-Scharwoude, Haarlem- merliede en Purmerend. Van 1978 tot 1994 was hij pastoor te Assendelft. Sinds 2006 woonde hij weer in Waarland. In deze aflevering leest u over de jaren vóór zijn priesterwijding. Jan Zutt is geboren in Waarland op 26 augustus 1928 als het derde kind van Klaas Zutt Jnz. en Maria Stoop. Het gezin woonde op Kerkstraat D 28, nu: nummer 43. Het telde vijf kinderen, toen moeder op 10 juni 1931 overleed, nog geen half jaar na de geboorte van Piet. Vader Klaas hertrouwde op 28 juni 1932 met Suze Schuit, tweeëndertig jaar oud en afkomstig uit Egmond aan de Hoef. Op 6 april 1934 is Riet geboren, met wie het aantal kinderen in het gezin tot zes was uitgegroeid. Klaas was begonnen met een kleine tuinderij, waarop hij in de jaren twintig ook aan druiventeelt onder glas Tot overmaat van ramp kreeg Klaas in 1940 tubercu lose en moest hij geïsoleerd verblijven in een daartoe ingericht, draaibaar huisje op het erf, een gebruikelijke aanpak in die tijd. Dochter Afie, de oudste van de kinde ren, nam de zorg op zich voor haar vader. Hij overleed in januari 1944, Suze bleef met haar gezin achter. Kees, nauwelijks zeventien jaar oud, kreeg de verantwoorde lijkheid voor de tuinderij. Ooms schoten dikwijls te hulp. Jan was in 1942 begonnen op het kleinseminarie Hageveld. Op de vraag van een interviewer bij zijn 12^- jarig priesterschap in 1969 of hij altijd al priester had willen worden, antwoordde Jan: Ik ben, geloof ik, enthousiast gemaakt door een kapelaan die vertelde dat een paar jongens die ik kende, priester zouden worden. Eén van die jongens was zijn dorpsgenoot Herman Stam, die vanaf 1940 dezelfde opleiding volgde. Slechte tijden De jaren dertig, de zgn. crisistijd, betekenden veel ge ploeter voor weinig geld. De steun van rijkswege, die jaarlijks in januari werd uitgekeerd, was voor de kleine tuinders hard nodig, ook voor Klaas Zutt. In de crisiswet geving was aangegeven bij welke minimale bedragen aan inkomsten per week een tuinder een bepaald bedrag aan steun kreeg toegewezen. De toeslag varieerde tussen de vier en zeven gulden per week. ging doen. Arbeidsintensief werk, vooral als het de tijd van het krenten was. Vandaar dat hij overstapte op toma ten, komkommers en andere gewassen onder glasbouw. Noodlocatie Westwoud Op 5 september 1942 is Jan Zutt ingeschreven voor de opleiding op het kleinseminarie Hageveld in Heemstede. In werkelijkheid begon hij op 9 september in Westwoud, één van de noodlocaties waarheen de opleiding was verplaatst als gevolg van de vordering van het Hageveld- complex in Heemstede door de bezetters. In 1942 telde het kleinseminarie 375 leerlingen, die verspreid zijn over o.m. Warmond, Noordwijkerhout, Katwijk aan den Rijn en twee plaatsen dichtbij Hoorn: Venhuizen en Westwoud. Van de 105 eersteklassers in 1942 is tweederde deel ondergebracht in Venhuizen en eenderde in Westwoud. De slaapzaal in Westwoud was op een zolder boven de Vader Klaas Zutt en moeder Maartje Stoop. 13 Het ouderlijk huis van Jan Zutt, geschilderd op een melkbus. Album Annemiek Zutt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 13