Jaap en Lien Smit. 11 Ruim 25 jaar het roer in handen Els Dekker stopte in 1990 als voorzitter van De Zonne bloem afdeling Waarland. Het roer werd toen overgeno men door Anke Vreeburg. Voor het bestuur was het geen moeilijke keuze. Anke was kordaat en haar instelling was altijd positief. Anders gezegd: Haar glas was altijd half vol. Ook was ze in die periode geruime tijd secretaris van de regio Geestmerambacht en had ze zitting in het provinciaal bestuur. Voor de afdeling Waarland regelde ze niet alleen de re- gio-activiteiten zoals de boottochten en de bijeenkomsten in De Blinkerd in Schoorl, maar ook de eigen uitstapjes. Met een boottocht gingen er drie of vier personen uit Waarland mee en naar De Blinkerd tien of twaalf. Anke vertelt: De bootreizen van de regio staan de laatste jaren op een laag pitje. De rederij vaart tegenwoordig met een grotere boot en deze is minder vertrouwd en gezellig dan de oude boot. We gingen driemaal per jaar naar De Blinkerd. Helaas is dit nu nog maar twee keer. Het voor- jaarsprogramma met bekende tv-artiesten is geschrapt wegens bezuinigingen. Er is nog wel een muzikale mid dag in het najaar en ook rond de kerst. We vertrekken met eigen vervoer rond half elf. Met kerst is er een koor en een brunch. En dan zijn we op tijd weer in Waarland. Net niet te vermoeiend. Er zijn wel bus-, vaar- en vliegvakanties onder de vlag van De Zonnebloem. Tijdens deze reizen is de verpleging in handen van gediplomeerde vrijwilligers. Anke: De deelnemers betalen zelf de reis. Ik weet dat Nel van der Fluit-Kamper samen met haar man Sjaak twee keer mee geweest is. Eén keer naar Barcelona en het jaar daarna met een hotelreis in Nederland. En dan de eigen uitstapjes, gefinancierd uit eigen kas. Anke zoekt samen met haar bestuursleden en medewer kers een leuk programma uit en hoopt dat eenieder na die Lien en Jaap organiseerden ook met enige regelmaat een uitstapje voor alle bestuursleden, vrijwilligers en aan hang. Het werd een verrassingstocht met na afloop een barbecue. Dat was hen wel toevertrouwd. Tijdens het 40-jarig jubileum in oktober 2016 heeft Lien afscheid genomen. Ze is opgevolgd door Ans Volkers. Een accurate penningmeester Jos Zutt is de enige man tussen allemaal vrouwelijke be stuursleden. Hij herinnert zich: M’n vrouw Vronie zat in 1990 al een paar jaar bij De Zonnebloem en vertelde me weleens over eenzame mensen in ons dorp. En toen ze na een vergadering thuiskwam, hoorde ik dat Wies van der Gulik-Wijers als penningmeester stopte en er een nieuwe werd gezocht, heb ik ja gezegd en ben ik het geworden. Cok Ruiter, 25 jaar bij De Zonnebloem, wordt onderscheiden door de heer Gudde. dag kan zeggen: We hewwe bar genote. Bij z’n uit stapje heeft iedere deelnemer een begeleider. In de loop van de jaren is er een bezoek gebracht aan o.a. de Floriade, Keukenhof, een rondvaart door Amster dam en de Arena. In 1993 is De Zonnebloem door de carnavalsvereni ging De Kluivers uitgeroepen tot DE CLUB VAN HET JAAR. Naast een oorkonde kregen de be stuursleden Anke Vreeburg, Cok Ruiter en Jos Zutt een cheque. Dit als waardering voor het goede werk van De Zonnebloem in Waarland. Een andere mijlpaal onder het voorzitterschap van Anke was de feestmiddag van het 25-jarig bestaan. Deze werd gehouden op 6 oktober 2001 in De Post hoorn en bijgewoond door ruim honderd gasten. Tijdens de feestelijkheden kreeg Cok Ruiter uit han den van de heer Gudde van het provinciaal bestuur een gouden speld uitgereikt. Hij bedankte haar, als beheer ster van de brievenbus van Waarland, voor het vele werk dat ze voor De Zonnebloem had gedaan. Anke gaat verder en vertelt over de dagtrip van 2016: Afgelopen voorjaar gingen we met 27 gasten en even veel begeleiders met de bus naar Madurodam. Gelukkig waren er voldoende vrijwilligers mee om de rolstolen van de gasten te kunnen voortduwen. We vertrokken om half negen. Naast het bezoek kregen we eerst koffie met appelgebak en tijdens de middagpauze een uitgebreide lunch. Rond vijf uur waren we terug in Waarland. Het was een zonnige, geslaagde dag.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2017 | | pagina 11