Waarland, 6 september 2016. 8 -zo’n klein dorp. Het compliment dat ik kreeg van Ed Dekker, de journalist bij het Noord-Hollands Dagblad, voor mijn verhaal over de zwarte boet (Toendertoid nummer 14). En de jaarlijkse ledenmiddagen, die altijd bijzonder goed werden bezocht. Jeanet Stroet regelde ook de verkoop van losse nummers en de publiciteit: elke keer als er een nieuwe Toendertoid uitkwam, was het mijn taak om deze naar de Schager Courant te brengen. Bij journalist Peter Zethoven kon ik zo binnenlopen en als mijn babbel met Peter goed viel, stond er na een dag of wat weer een lekker verhaal in de krant over onze historische vereniging. Voor Piet is de continuïteit van het blad belangrijk: elke keer, wanneer een aflevering van Toendertoid bij de drukker ligt, is dat voor mij een enorme geruststelling. En dan maar hopen dat als het nummer van de pers komt, er geen onvolkomenheden in staan. Maar het is ook weer een beginpunt om aan het volgende nummer te gaan werken. Een belangrijke gebeurtenis was de verschijning van de Canon Waarland. In 2006 was de nationale Canon verschenen en dat was een reden voor het bestuur om een Waarlandse versie te maken. In 2008 werd het eerste exemplaar overhandigd aan Piet Bruin, een man die zijn sporen verdiend had in het verenigingsleven, bij de bank en in de gemeenteraad. In de Canon Waarland van Toen en Nu stonden aan de linkerkant de tijdbalk en de nationale vensters; parallel hieraan stond rechts wat er in de historie van Waarland gebeurde. De Canon kon in het hele dorp verspreid worden dankzij een gift van de gemeente, de Rabobank, het Waarlandfonds en een legaat van mevrouw W.M. Kramer-Konings. De beste wensen De oprichters van het eerste uur, Riet Wever-Appel en Jeanet Stroet, zijn al weer enkele jaren uit het bestuur, Riet in 2009 en Jeanet een jaar later. Riet schreef verschillende korte verhalen en gedichten, vaak in het Westfries. Nog steeds is ze daarin actief en verschijnen in diverse tijdschriften haar bijdragen waarin ze smakelijk over vroeger kan schrijven. Het eerste exemplaar van de Canon Waarland werd door Riet Wever in december 2008 uitgereikt aan Piet Bruin. Met Jeanet verdween een auteur van diverse artikelen die zich kenmerkten door een originele invalshoek en altijd geschreven met een fijn pennetje en veel gevoel voor taal. Op de vraag: Welke wens heeft u voor het huidige Waarland van Toen? antwoordt Riet: ik wens jullie veel inspiratie en goede samenwerking voor deze waarde volle klus. De beste wensen voor iedereen en veel dank namens alle lezers. Jeanet: eigenlijk een overbodige vraag, uiteraard een voortzetting van vele jaren met schrijven en onderzoek naar en over het Waarland. Ook wil ik nog even kwijt dat ik bewondering heb voor jullie als huidig bestuur. Als geen ander weet ik hoeveel werk en inzet dit kost. Hoedje af voor jullie. Al een kwart eeuw De vaste kracht in al die jaren is Piet Kleverlaan, man van het eerste uur. Hij was één van de oprichters en door zijn enthousiasme en werklust een zeer gewaardeerde secretaris van Waarland van Toen. Al die jaren is hij de drijvende kracht achter Toendertoid. Eerst samen met Joop Zutt en nu met Jan Houtenbos vormt hij de redactie en zij slagen er telkens weer in om een mooi blad te maken. Piet is daarbij ook zeer actief op zoek naar verhalen van vroeger. Daarbij speurt hij in archieven om gegevens te verzamelen; gecombineerd met een fenomenaal geheugen verschijnen van zijn hand gedegen bijdragen. Piet: toen ArnoldLantman overleed heb ik de serie over de straatnamen voortgezet. Verder schrijf ik artikelen waarbij archiefonderzoek nodig is en verhalen met herinneringen van personen uit ons dorp. Heel bijzonder vond ik het emi- gratieverhaal van de familie Jonker en dat van de joodse onderduikers in de Speketer. Een boogje dus voor Piet en logisch dat hij als laatste aan het woord komt: in dit artikel is nogal uitgebreid geschre ven over de beginjaren van Waarland van Toen. Ik zeg wel eens: ’Je begint ergens aan, maar je weet gelukkig nooit wat er allemaal op je pad komt’. Nog steeds vind ik het heel leuk om, wat ik in archieven vind of van mensen hoor, in een verhaal op te schrijven. Vanaf de eerste vergadering heb ik me thuisgevoeld bij Waarland van Toen en altijd het vertrouwen gekregen van mijn medebestuursleden. Een kwart eeuw is een hele tijd en ik hoop anno 2016 dat ik nog een aantal jaren met plezier mijn verhalen kan schrijven en ook andere werkzaamheden voor Waarland van Toen kan blijven doen. Slotwoord In dit artikel is geprobeerd een beeld te geven van vijfentwintig jaar Waarland van Toen. Heel veel dank aan Riet Wever-Appel, Jeanet Stroet en Piet Kleverlaan, want door hun herinneringen heeft u een idee gekregen over het reilen en zeilen van onze vereniging waar we heel kuin op mogen zijn. Want wat is er mooier dan om het verleden een plaats te geven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 8