1 7 Voor het 10-jarig jubileum kreeg het bestuur in 2001 een diner aangeboden door Siem Jonker van hotel Crowne Plaza Promenade in Den Haag. vlnr: Riet Zutt-Berkhout, Arnold Lantman, Piet Kleverlaan, Riet Wever-Appel, Siem Jonker, Jeanet Stroet-Aben, Piet Stroet, MargreetLantman-Ursem, Joop Zutt. blijft steeds herkenbaar tussen alle andere historische bladen. Met ingang van nummer 49 komt er een andere lay-out. Maar Waarlands trots blijft op het voorblad pronken. Een vast stramien In de loop van de jaren is bij Waarland van Toen steeds sprake geweest van een vast patroon. Ieder jaar twee uitgaven van het blad Toendertoid. En op de laatste zaterdag van oktober de najaarsmiddag met bij de ontvangst koffie en de traditionele molenkoek. Dan volgt de vertoning van een film van het Waarlands Dorpsjournaal en als sluitstuk een optreden, lezing of een ander leukigheidje, meestal bedacht door Jeanet Stroet. Bij de jaarwisseling kregen de leden een nieuwjaars kaart toegestuurd met een foto uit de oude doos met een verwijzing naar de actualiteit. Maar door hoge portokosten kwam daar in 2015 een einde aan. Vanaf toen gaat deze kaart digitaal naar de leden. Piet over het vaste stramien: daar houd ik wel van. Elf keer per jaar vergaderen, op dezelfde dag en tijdstip. Werken met een jaarprogramma, een gezond financieel beleid en goede afspraken met de gastschrijvers en de drukker. En een bestuur, waarin eenieder haar of zijn taak kent. De eerste Toendertoid Piet, de naamgever van dit historische blad: het Westfriese woord Toendertoid werd de titel van het blad dat het visitekaartje van de stichting moest worden. Joop Zutt en ik vormden de redactie en gingen aan de slag. Als eerste zochten we naar een goede lay-out. Joop komt alle eer toe wat betreft de lay-out. Hij heeft de 21/? kolomsindeling van de bladzijden voorgesteld: een halve kolom wit en twee kolommen voor tekst. De creativiteit van Joop is voor ons blad heel belangrijk geweest. Toendertoid zou twee keer per verschijnen en wel op 1 mei en op 1 november. Het is bij alle nummers gelukt. De eerste Toendertoid rolde in november 1992 bij Gerja van de persen. De oplage bestond uit 225 exemplaren en het aantal bladzijden bedroeg 28. Op de voorkant prijkte de kotmolen van de Schaapskuilmeer. In het Voorwoord verhaalde voorzitter Riet Wever-Appel over de doelstelling van Waarland van Toen: die houdt zich bezig met zaken die te maken hebben met de historie van Waarland en de omliggende polders. De erflaters, onze voorouders, hebben ons elke dag een stukje historie nagelaten. Landschap, architectuur, wonen en leven. Voor de inhoud kwamen alle bestuursleden aan bod. Joop Zutt bewerkte het dagboek van Afie Hoogeboom- Meester, de eerste aflevering van een serie van achttien. Piet Kleverlaan diepte de geschiedenis van een huis aan de Westkade uit, Jeanet Stroet schreef over de vroegere smederij van Freek Masteling aan de Veluweweg. Riet Wever ging op bezoek bij Agie Bakkum en Cor van der Heijden, de bewoners van Waarlandsmolen. Het slotartikel over de kotmolen van de Schaapskuilmeer was van de hand van Arnold Lantman. Hoogtepunten Voor Riet Wever was de bouw van het Molenhuijs een belangrijk gebeuren: samen met Piet Kleverlaan. Het was een tijdrovende klus met veel vrijwilligers. Riet Wever haalt nog een herinnering op: de jaarlijkse fietstocht door Joop bedacht, heen tegen wind en terug voor. Die fietsrit duurde een hele dag; onderweg werd er opgestoken in de groene herberg, wat inhield dat ze hun boterhammen verorberden langs de kant van weg. Voor de afsluiting van de dag zocht Joop Zutt een restaurant in de buurt uit. Jeanet Stroet: er waren meer hoogtepunten. Het bereiken van een record aantal leden en dat voor Handen uit de mouwen Toendertoid ging in een stevige envelop naar de leden. Jeanet over de adressering: in het begin schreven we alle adressen met de hand. Wat een klus! Naderhand printte Piet Stroet ze uit en ging ook de ledenadministratie via de computer. Leve het tijdperk van de computer. Begrijpelijk want in het eerste jaar waren er 228 leden en toen Jeanet in 2010 stopte en het stokje overdroeg aan Els Bruin-Danenberg, waren er 640. Bestuur, leden van de werkgroep en vrijwilligers brachten het periodiek zoveel mogelijk zelf rond om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. In de loop der jaren kwamen er wel wat veranderingen in het blad. Piet hierover: na veertig nummers verdween de Schaapskuilmolen en kwam de Waarlandsmolen. Ook is de lay-out geleidelijk aan wat moderner geworden. Ons blad

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 7