6 Het eerste bestuur Bij de start moesten de functies in het bestuur verdeeld worden: Riet Wever-Appel, voorzitter en Piet Kleverlaan, notulist en secretaris. Het beheer over de penningen en de ledenadministratie kwam in handen van Jeanet Stroet. Joop Zutt en Arnold Lantman maakten als leden het bestuur compleet. Het nieuwbakken bestuur koos als eerste een naam. Piet legt uit waar die vandaan kwam: ik kwam in 1972 in de redactie van de W4 en toen kwam het voorstel om verhalen over vroeger te schrijven. Met Arie Zutt heb ik een lijst gemaakt met onderwerpen. Om de week kwam er een artikeltje in de W4, onder de titel Waarland van Toen. Het opstellen van statuten was de volgende zorg. Toen deze klaar waren, toog Joop Zutt op 17 maart 1992 naar notaris Appel voor het passeren van de akte houdende de oprichting van de Stichting Waarland van Toen. De historische vereniging van Waarland was een feit. Vanaf die tijd ging alles op rolletjes. Riet Wever volmondig: het was goed en gezellig! Jeanet Stroet over die eerste jaren: op elkaar inspelen. Ieder bestuurslid had zijn eigen specialiteit. Veel overleg en goed de taken verdelen. Vanaf het begin was er een prima samenwerking. Piet Kleverlaan was bijvoorbeeld zeer goed in het uitpluizen van de archieven en stambomen. Een eigen historische vereniging In oktober 1991 was Waarland van Toen van start gegaan. Een gebeurtenis die niet onopgemerkt was want eind 1991, na de kerstdagen, belde Jan Barsingerhorn uit Warmenhuizen en vertelde dat hij in de gemeente Harenkarspel een historische vereniging wilde oprichten. De vraag lag toen op tafel of aansluiting bij dit initiatief voor de hand lag. Riet Wever-Appel is er duidelijk over: wij waren toen al volop bezig met alleen Waarland. Voor Jeanet Stroet gold: we wilden het binnen ons eigen dorp houden en daardoor de herkenbaarheid van de Waarlanders goed tot uiting laten komen. Hoe dichter bij huis hoe beter, vertrouwd, een ons kent ons gevoel. Piet: we waren unaniem van mening om op de ingeslagen weg verder te gaan, met het Rondje Waarland als begren zing van ons werkgebied. We zouden elkaar niet in de wielen rijden en indien mogelijk iets samen doen. Ik ben nog naar hun oprichtingsvergadering in maart 1992 in het Dorpshuis van Warmenhuizen geweest. Later bleek dat zij wel subsidie kregen en wij niet. We hebben hierop gereageerd en toen kregen we ook, ik dacht f500, -. Piet terugkijkend: ik vind dat we vijfentwintig jaar geleden de juiste keuze hebben gemaakt en dat blijkt ook uit de waardering die we van onze leden elke keer weer krijgen. Een groot verlies In de afgelopen jaren moest het bestuur afscheid nemen van twee bestuursleden. In 2004 overleed Arnold Lantman en in 2011 Joop Zutt. Beiden hebben veel betekend voor de geschiedschrijving van Waarland. Arnold, een geboren Waarlander maar later woonachtig in Bergen en Heerhugowaard, schreef vlot en gemakkelijk. Hij was, samen met Piet Kleverlaan, betrokken bij het behoud en de herbouw van de Weel- brug, de sloop van de molenboet en de bouw van het Molenhuijs. Verder kende hij als kruidenierszoon zijn geboortedorp als zijn broekzak. Riet Wever: gewoonten en gebruiken van vroeger speelden mee in de verhalen van Arnold. Hij was degene die ons erop attendeerde dat de onderhoudstermijn van de Waarlandsmolen spoedig zou ajlopen. Arnold wist toen ook dat onze burgervader al in gesprek was met een eventuele koper. Door zijn actie is de molen gelukkig behouden gebleven. De verkoop aan een private partij ging daardoor niet door. Jeanet Stroet: Arnold was de pr-man en middels de W4 probeerde hij elke week de bevolking te enthousiasmeren om toch vooral lid te worden van Waarland van Toen. Propaganda daarvoor volop, ook voor de personen die familie buiten het dorp hadden. Joop Zutt was al van jongs af aan bezig met de historie van ons dorp. Van zijn hand verschenen in de loop der jaren veel doorwrochte artikelen in het blad Toendertoid en in de bundel van het Westfries Genootschap. In 1998 volgde hij Riet Wever op als voorzitter. Riet Wever: Joop wist altijd voor alles wel een oplossing te bedenken. Bleef rustig en had veel humor en was een geweldig goede voorzitter. Heel erg attent en als voordeel vond ik dat hij een geboren en getogen Waarlander was. Arnold Lantman en Joop Zutt waren vanaf 1963 bezig met de historie van Waarland. Zij hadden ook een foto-archief (A.L.J.Z.). Foto uit 1963. In het In Memoriam schreef Piet Kleverlaan: Joop is jarenlang voorzitter geweest. Hij wilde niet op de voorgrond treden, luisterde naar zijn medebestuursleden en gaf hen de ruimte om hun eigen ideeën in gezamenlijk overleg uit te voeren. We zullen zijn inbreng en zijn kennis over Waarland missen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 6