ONS ZILVEREN JUBILEUM N. Slagter Jeanet Stroet bij de expositie tijdens het Eeuwfeest in 1990. 5 Na het Eeuwfeest In 1990 bestond Waarland maar liefst duizend jaar en de voormalige polder - De Slootgaard - vierhonderd jaar. Het jubileum werd groots gevierd met allerlei evenementen. Eén daarvan zou de handwerkclub van Sabinahof organiseren met een expositie van huisvlijt- en handwerkproducten. Maar dat bleek aan de magere kant en daarom kwam er ondersteuning vanuit de redactie van de W4 door Riet Wever en Piet Kleverlaan. Door die aanvulling kwam het accent meer op de historie te liggen en om dit zo goed mogelijk ter hand te nemen kwamen Tiny Danenberg en Jeanet Stroet erbij. Jeanet: voor de viering van het Eeuwfeest kwam er de tentoonstelling ’Binnen Waarlands Ringsloot’. De werkgroep bestond uit Piet Kleverlaan, Toos de Heij, Joke van Benschop, Tiny Danenberg, Riet Wever en mijn persoon. Die tentoonstelling was een groot succes en trok meer dan duizend bezoekers. Jeanet vervolgt: daar uit vloeide het plan voort om, met gelijkgestemde zielen, een historische vereniging op te richten. Ook voor Riet Wever-Appel was het Eeuwfeest en vooral de grote aandacht voor de geschiedenis, bepalend voor het ont staan van Waarland van Toen: er bleek zoveel bewaard gebleven en er was veel belangstelling voor de verhalen van vroeger. Piet Kleverlaan over wat er daarna gebeurde: na het succes van de tentoonstelling was er een nabe spreking. Toen ontstond het idee om een historische vereniging op te richten. In de redactievergadering van de W4 hebben Riet en ik dat verder besproken en is er in december 1990 een brief gestuurd naar de gemeente Harenkarspel. Hierin schreven we dat we van plan wa ren een historische vereniging op te richten en dat we een gesprek met de wethouder wilden. Een half jaar later was het zover. Wethouder Rob Treur hoorde ons plan aan, maar we hoefden niet om subsidie te vragen. Op 7 oktober 1991, meteen de oprichtingsdatum, kwamen ze voor het eerst bijeen. Dat was bij Jeanet Stroet thuis omdat dit uit praktisch oog punt, de zaak en zoon Ton, beter leek. Dat beviel goed, alle vergaderingen vonden vanaf toen plaats in haar huis. Jeanet met een beschrijving: in huize Stroet, aan de ronde tafel. Met koffie en koek en zeker in de beginjaren een glaasje toe. In het begin waren de vergaderingen ’s avonds, daarna in de middag. Die veranderingen hielden verband met de werkzaamheden van de bestuursleden; na een actief beroepsleven volgde de vrije tijd met de pensionering. De oprichting Dit gesprek met wethouder Treur had ze dus niet veel verder gebracht. Een tegenvaller, maar Riet Wever en Piet Kleverlaan besloten om door te zetten en vroegen bij het Westfries Genootschap, Historisch Limmen en Langedijk hoe zij te werk gingen. Riet over het vervolg: de eerste vergadering was aan de Veluweweg 37, (’t Woelige Leven) waar ik toen woonde. Met Piet Kleverlaan en Aat Wit van de historische vereniging uit Niedorp. Deze laatste gaf informatie over zijn historische club. De twee gangmakers wisten na de adviezen van Aat Wit genoeg. Riet: we vonden dat we hiermee door moesten gaan, er werden direct al namen van personen genoemd om erbij te vragen, zoals Joop Zutt en Arnold Lantman. Die waren al jaren bezig met de geschiedenis van Waarland. Ook Jeanet Stroet reageerde enthousiast toen ze gevraagd werd, want: alle betrokkenen wilden dat de historie van ons dorp behouden bleef en zich daarvoor inzetten. Bestuursleden van het p 7 oktober 1991 kwamen Jeanet Stroet-Aben, Riet Wever-Appel, Piet Kleverlaan, Arnold Lantman en Joop Zutt bij elkaar voor de eerste officiële vergadering van Waarland van Toen. Het belangrijkste besluit op deze bijeenkomst was de oprichting van een historische vereniging. Na vijfentwintig jaar een terugblik met de bestuursleden van het eerste uur, Riet Wever, Jeanet Stroet en Piet Kleverlaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 5