4 van Een korte geschiedenis. St. Martinus uit ’t Veld-Zijdewind is opgericht in 1926 en St. Gregorius uit Waarland in 1927. Eindjaren vijftig hadden beide fanfarekorpsen een gebrek aan leden. Er werd toen schoorvoetend gedacht aan samenwerking. Op 24 februari 1964 is de eerste gezamenlijke jaarvergadering gehouden en werd besloten om als Samen Voorwaarts verder te gaan. Helemaal waar was dit niet, want zowel het instrumentarium als de financiën bleven nog gescheiden. In 1967 werd ook de materiële kant samengevoegd en toen was het echt één korps. (Bron: 60 jaar fanfare door Mats Lantman, 1986). 28 december Raiffeisenbank Waarland bereikt vier miljoen aan spaargeld. Bouwvakarbeider C. de Waard verrijkte vrijdags voor Kerstmis zijn spaarbankboekje met f145,-. Met dit bedrag maakte hij de vier miljoen gulden aan spaargelden vol. Hij kreeg uit handen van voorzitter J. Dekker een enveloppe met f 100,-. Alie Stoop overleed op 15 augustus 1948 en bij Ali Mulder kwam toen Marietje Moras als huishoudster. Toen zij trouwde met Jan Groot, is Ali met hen meegegaan naar Warmenhuizen. Toen Ali kwam onder dienst vandaan. Zijn moeders ogen opengegaan. Eerst ging het lang niet lekker hoor. Want moeder was er heel niet voor. Ik vind hem wel goed, zoo zei ze dan. Maar hij deugt niet voor jou als man. Want twee geloven op een kussen. Daar slaapt steeds de duivel tussen. 10 december Op deze zaterdag is er in de zaal van Jo Blankendaal te Zijdewind een Muziek- festival. Dit is ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Samen Voorwaarts. De aanvang is half acht. Na afloop is er een gezellig samenzijn met muziek van P Vis. En je hebt niet te zeuren hoor. Want het gaat beslist niet door. Maar wat Alie deed, en wat ze zei. Er was geen mensch zo goed als hij. En toen hij nog beloven wou Dat hij roomsch werd, zei ze nou Gaan ’t dan maar met hem proberen. Want ik kan het toch niet keren. De rijm, die tijdens hun bruiloft door haar zus Trien werd voorgedragen, bestaat uit meer dan honderd regels. Deze rijm is bewaard gebleven. Een deel hiervan is hier overgenomen. f 25,- verblijd. Op de achtergrond de pastorie, kerk en het huis van Cees Blankendaal en Marijtje Nieuwboer. De foto is genomen vóór de bouw van het café Stoop in 1924. Wie herkent een of meer personen? Wat werd er op het land geteeld? Op zaterdag 10 december a s. hopen wij met onze kinderen Bert. Corrie, Jo han, Adrie. Margreetje en Ada ons 12*/s-jarig huwe lijksfeest te vieren. J. STOOP M. STOOP-DANENBERG De Heilige Mis uit dank baarheid wordt opgedragen om 19.00 uur in de paro chiekerk van de H. Wul fram te Waarland. Waarland, 3 dec. 1966 Weelweg 30 Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-21.00 uur in Café Valk te Waarland. Op donderdag 22 december a.s. hopen wij met onze kinderen Thea, René en Guus ons 12 -jarige hu welijksfeest te vieren A. STAM C. STAM-KLAVER De H. Mis uit dankbaar heid is om 19.15 uur in de parochiekerk te Waarland. Waarland, dec. 1966 Weelweg 18 Gelegenheid tot feliciteren Samen met onze kinderen Siem, Leo, Frank en Robbie hopen wij op vrijdag 16 dec. ons 12J-jarig huwe lijksfeest te vieren. J. DE JONG C. DE JONG-GROOT De H. Mis uit dankbaarheid is om 19.15 in de “parochie kerk te Waarland. Waarland, 10 dec. 1966, Veluweweg 38. Gelegenheid tot feliciteren van 15 tot 17 uur aan huis. van huis. uur aan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Toendertoid: Stichting Waarland van toen | 2016 | | pagina 4